Diensten Vredekerk 30 april t/m 11 juni

Algemeen

De diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 72 SNSB 0921 537 565
Bankrekening Diaconie: NL 41 RABO 0143 495 879

Zondag 30 april, 4e van Pasen

Voorganger: ds. Praamsma
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Diaconie (Stichting Leergeld)
2e collecte: kerk

Zondag 7 mei, 5e van Pasen

Voorganger: dhr. Perdok
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Diaconie (Kerk in Actie: Noodhulp voor Oekraïne.)
2e collecte: Kerk

Zondag 14 mei, 6e van Pasen

Voorganger: ds. Alblas
Organist: Willem Jan Stuut

Kindernevendienst: Melson
Kinderoppas: Jocelien

1e collecte: Diaconie (Project Schuldhulpmaatje Eemsdelta. )
2e collecte: Kerk

Donderdag 18 mei, Hemelvaart

Voorganger: ds. Prins
Organist: Anjo de Haan

1e collecte: Diaconie (Zeemanshuis)
2e collecte: Kerk

Zondag 21 mei, 7e van Pasen

Voorganger: ds. Prins
Organist: Arie van Ballegooijen

1e collecte: Diaconie
2e collecte: kerk

Zondag 28 mei, Pinksteren

Aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Knol en ds. Van den Bor

Kindernevendienst: Jolanda
Kinderoppas: Marieke

1e collecte: Kerk in Actie ( Bijbels in Egypte)
2e collecte: Stichting Steun je Medemens

Zondag 4 juni, Trinitatis

Voorganger: ds. Landman
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 11 juni, 1e na Trinitatis

Voorganger: dhr. Smit
Organist: Joke Scholten

Kindernevendienst: Els
Kinderoppas: Elize

1e collecte: Diaconie (Project Schuldhulpmaatje Eemsdelta. )
2e collecte: Kerk

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de Geest ontvangt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland