Diensten Vredekerk 30 april t/m 11 juni

Algemeen

De diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.
Bankrekening Kerk: NL 72 SNSB 0921 537 565
Bankrekening Diaconie: NL 41 RABO 0143 495 879

Zondag 30 april, 4e van Pasen

Voorganger: ds. Praamsma
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Diaconie (Stichting Leergeld)
2e collecte: kerk

Zondag 7 mei, 5e van Pasen

Voorganger: dhr. Perdok
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Diaconie (Kerk in Actie: Noodhulp voor Oekraïne.)
2e collecte: Kerk

Zondag 14 mei, 6e van Pasen

Voorganger: ds. Alblas
Organist: Willem Jan Stuut

Kindernevendienst: Melson
Kinderoppas: Jocelien

1e collecte: Diaconie (Project Schuldhulpmaatje Eemsdelta. )
2e collecte: Kerk

Donderdag 18 mei, Hemelvaart

Voorganger: ds. Prins
Organist: Anjo de Haan

1e collecte: Diaconie (Zeemanshuis)
2e collecte: Kerk

Zondag 21 mei, 7e van Pasen

Voorganger: ds. Prins
Organist: Arie van Ballegooijen

1e collecte: Diaconie
2e collecte: kerk

Zondag 28 mei, Pinksteren

Aanvang 10.00 uur
Voorganger: ds. Knol en ds. Van den Bor

Kindernevendienst: Jolanda
Kinderoppas: Marieke

1e collecte: Kerk in Actie ( Bijbels in Egypte)
2e collecte: Stichting Steun je Medemens

Zondag 4 juni, Trinitatis

Voorganger: ds. Landman
Organist: Bouke van der Ploeg

1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 11 juni, 1e na Trinitatis

Voorganger: dhr. Smit
Organist: Joke Scholten

Kindernevendienst: Els
Kinderoppas: Elize

1e collecte: Diaconie (Project Schuldhulpmaatje Eemsdelta. )
2e collecte: Kerk

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland