Diensten Vredekerk 5 feb. t/m 19 mrt. 2023

De diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.

Bankrekening Kerk: NL 72 SNSB 0921 537 565
Bankrekening Diaconie: NL 41 RABO 0143 495 879

Zondag 5 februari: 6e Epifanie

Voorganger: ds. Praamsma
Organist: Bouke van der Ploeg
1e collecte: Diaconie (Kerk in Actie: Pakistan ‘Vaktraining voor jongeren’)
2e collecte: Kerk

Zondag 12 februari: 7e Epifanie

Een gezamenlijke Valentijnsdienst in de Vredekerk. Aanvang: 10.00 uur.
Voorganger: da. Huis
Organist: Ab Gramsbergen
Pianist: Willem Jan Stuut
1e collecte: Diaconie (Schuldhulpmaatje)
2e collecte: Kerk

Zondag 19 februari: 8e Epifanie

Voorganger: ds. Groenendijk
Organist: Tjerk de Vries
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 26 februari: 1e van de Veertigdagentijd

Voorganger: da. Verburg
Organist: Bouke van der Ploeg
1e collecte: Diaconie (Oekraïne)
2e collecte: Kerk

Zondag 5 maart: 2e van de Veertigdagentijd

Voorganger: ds. Prins
Pianist: Joke Scholten
1e collecte: Diaconie (Oekraïne)
2e collecte: Kerk

Woensdag 8 maart: Biddag

Aanvang: 19:30 uur.
Organist: Bouke van der Ploeg
1e collecte: Diaconie (Oekraïne)
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 12 maart: 3e van de Veertigdagentijd

Een gezamenlijke dienst in de Vredekerk.
Voorganger: ds. van den Bor
Organist: Arie van Ballegooijen
1e collecte: Diaconie (Schuldhulpmaatje)
2e collecte: Kerk

Zondag 19 maart: 4e van de Veertigdagentijd

Voorganger: da. Hartman
Organist: Bouke van der Ploeg
1e collecte: Diaconie (Stichting de Vrolijkheid)
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 19 maart: Taizéviering

Om 19.00 uur in de Mariakerk in Oosterwijtwerd.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland