Diensten Vredekerk 5 feb. t/m 19 mrt. 2023

De diensten in de Vredekerk zijn online te luisteren via: www.kerkomroep.nl  of te bekijken via youtube

Voor de collectes: Als je/u iets wilt geven,  graag onder vermelding van het doel.

Bankrekening Kerk: NL 72 SNSB 0921 537 565
Bankrekening Diaconie: NL 41 RABO 0143 495 879

Zondag 5 februari: 6e Epifanie

Voorganger: ds. Praamsma
Organist: Bouke van der Ploeg
1e collecte: Diaconie (Kerk in Actie: Pakistan ‘Vaktraining voor jongeren’)
2e collecte: Kerk

Zondag 12 februari: 7e Epifanie

Een gezamenlijke Valentijnsdienst in de Vredekerk. Aanvang: 10.00 uur.
Voorganger: da. Huis
Organist: Ab Gramsbergen
Pianist: Willem Jan Stuut
1e collecte: Diaconie (Schuldhulpmaatje)
2e collecte: Kerk

Zondag 19 februari: 8e Epifanie

Voorganger: ds. Groenendijk
Organist: Tjerk de Vries
1e collecte: Kerk
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 26 februari: 1e van de Veertigdagentijd

Voorganger: da. Verburg
Organist: Bouke van der Ploeg
1e collecte: Diaconie (Oekraïne)
2e collecte: Kerk

Zondag 5 maart: 2e van de Veertigdagentijd

Voorganger: ds. Prins
Pianist: Joke Scholten
1e collecte: Diaconie (Oekraïne)
2e collecte: Kerk

Woensdag 8 maart: Biddag

Aanvang: 19:30 uur.
Organist: Bouke van der Ploeg
1e collecte: Diaconie (Oekraïne)
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 12 maart: 3e van de Veertigdagentijd

Een gezamenlijke dienst in de Vredekerk.
Voorganger: ds. van den Bor
Organist: Arie van Ballegooijen
1e collecte: Diaconie (Schuldhulpmaatje)
2e collecte: Kerk

Zondag 19 maart: 4e van de Veertigdagentijd

Voorganger: da. Hartman
Organist: Bouke van der Ploeg
1e collecte: Diaconie (Stichting de Vrolijkheid)
2e collecte: Onderhoud gebouwen

Zondag 19 maart: Taizéviering

Om 19.00 uur in de Mariakerk in Oosterwijtwerd.

Nieuwsbrief Vredekerk

Bijbelvers van de dag

Tot nu toe hebben jullie niets in mijn naam gevraagd, maar vraag het en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volkomen zijn.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland