Diensten wijk Loppersum 20 nov t/m 18 dec

Zondag 20 november
Kostersdienst Mevr. van der Wal en  Mevr. Steiginga
Collecten 1e Diaconie
2e Kerk
3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Elize
KND  Groep 1 t/m 8, Hanneke
Oppasdienst Janet
Autodienst D.J. Land
Zondag 27 november
Kostersdienst Fam. A. Bos
Collecten 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
3e Jeugd
Kind vd zondag Jasmine
KND Groep 1 t/m 8, Jolanda
Oppasdienst Niels en Roelof
Autodienst A. Flikkema
Zondag 04 december
Kosterdienst Fam. Bakker
Collecten 1e Diaconieproject – St. Leergeld
2e Kerk
Kind vd zondag Melanie
KND Groep 1 t/m 8, Margreet
Oppasdienst Henriëtte
Autodienst A. Bakker
Zondag 11 december
Kostersdienst Fam. Geut
Collecten 1e Diaconie – voedselbank
2e Onderhoud gebouwen
3e Pastoraat
Kind vd zondag Cheng
KND  Groep 1 t/m 8, Nathalie
Oppasdienst Marga en Roelof
Autodienst P. Waijer
Zondag 18 december
Kostersdienst Fam. van der Ploeg
Collecten 1e Diaconie
2e Kerk
3e Jeugd
Tienerdienst voor de jeugd van 12 – 16 jaar
Kind vd zondag Gerard
KND Groep 1 t/m 8, Linda
Oppasdienst Hanneke
Autodienst J. Ozinga

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland