Diensten wijk Loppersum 20 nov t/m 18 dec

Zondag 20 november
Kostersdienst Mevr. van der Wal en  Mevr. Steiginga
Collecten 1e Diaconie
2e Kerk
3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Elize
KND  Groep 1 t/m 8, Hanneke
Oppasdienst Janet
Autodienst D.J. Land
Zondag 27 november
Kostersdienst Fam. A. Bos
Collecten 1e Kerk
2e Onderhoud gebouwen
3e Jeugd
Kind vd zondag Jasmine
KND Groep 1 t/m 8, Jolanda
Oppasdienst Niels en Roelof
Autodienst A. Flikkema
Zondag 04 december
Kosterdienst Fam. Bakker
Collecten 1e Diaconieproject – St. Leergeld
2e Kerk
Kind vd zondag Melanie
KND Groep 1 t/m 8, Margreet
Oppasdienst Henriëtte
Autodienst A. Bakker
Zondag 11 december
Kostersdienst Fam. Geut
Collecten 1e Diaconie – voedselbank
2e Onderhoud gebouwen
3e Pastoraat
Kind vd zondag Cheng
KND  Groep 1 t/m 8, Nathalie
Oppasdienst Marga en Roelof
Autodienst P. Waijer
Zondag 18 december
Kostersdienst Fam. van der Ploeg
Collecten 1e Diaconie
2e Kerk
3e Jeugd
Tienerdienst voor de jeugd van 12 – 16 jaar
Kind vd zondag Gerard
KND Groep 1 t/m 8, Linda
Oppasdienst Hanneke
Autodienst J. Ozinga

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland