Diensten wijk Loppersum 9 okt t/m 20 nov

KND Groep 1 t/m 8, Mariëlle
Oppasdienst Henriëtte
Autodienst K. Doornbos
Zondag 16 oktober
Kosterdienst Fam. Koens
Collecten 1e Werelddiaconaat
2e Kerk
3e Jeugd
Kind vd zondag Jocelien
KND Groep 1 t/m 8, Hanneke
Oppasdienst Linda en Wout
Autodienst J. Korblet

Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat 16 oktober 2016
Meer voedsel in afgelegen bergdorpen Nepal

In de afgelegen bergdorpen in Nepal heeft de bevolking moeite om voldoende voedsel te verbouwen. Dorpsbewoners leven van landbouw en veehouderij, maar rondom de bergdorpen is weinig vruchtbare grond. De bevolking heeft meestal geen toegang tot nieuwe landbouwmethoden. De organisatie ICFON zet zich, met steun van Kerk in Actie, in voor een betere voedselproductie. Wanneer dorps ewoners meer voedsel produceren, stijgt hun inkomen. Op den duur verbeteren hierdoor ook hun  levensomstandigheden. Via ICFON krijgen ze landbouwtrainingen en leren ze hoe ze hun producten beter kunnen verkopen op de markt. Op zondag 16 oktober collecteren we voor het werelddiaconale van Kerk in Actie, zoals het werk van ICFON in Nepal. Geeft u ook? U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat.

Zondag 23 oktober
Kostersdienst Fam. van Dijken
Collecten 1e Kerk
2e Hervormingsdag
3e Jeugd
Kind vd zondag Marieke
KND  Groep 1 t/m 8, Jolanda
Oppasdienst Els
Autodienst B. Hielema
Zondag 30 oktober
Kostersdienst Fam. Hielema
Collecten 1e DiaconieLeger des Heils
2e Kerk
3e Jeugd
Kind vd zondag Evelien
KND Groep 1 t/m 8, Linda
Oppasdienst Dinie
Autodienst A. Bos
Zondag 6 november
Kostersdienst Fam. Flikkema
Collecten 1e Najaarszendingsweek
2e Kerk
Tienerdienst voor de jeugd van 12 – 16 jaar
Kind vd zondag Veronique
KND Groep 1 t/m 8, Nathalie
Oppasdienst Femke en Corinne
Autodienst G. Bouwsema
Zondag 13 november
Kostersdienst Fam. Reinders
Collecten 1e Diaconaat binnenland
2e Onderhoud gebouwen
3e Jeugd
Kinde vd zondag Mia
KND Mariëlle
Oppasdienst Siebren
Autodienst A. de Winter
Zondag 20 november
Kostersdienst Mevr. van der Wal en Mevr. Steiginga
Collecten 1e Diaconie
2e Kerk
3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Elize
KND Hanneke
Oppasdienst Janet
Autodienst D.J. Land

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland