Diensten wijk Maarland 10 jun t/m 15 jul

Zondag 10 juni, overstapdienst
In een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum stappen drie kinderen over: ze gaan naar de middelbare school en verlaten de kindernevendienst. Dat zijn Vera Huizing, Anniek Mollema en Lianne Kalsbeek.

Het clustercombo onder leiding van Anne Nijland zal een aantal liederen begeleiden, organist is Gerrit Huizinga. Voorgangers zijn dominee Marco Roepers en dominee Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 09.30 uur.

Bij deze dienst kunnen er weer levensmiddelen worden ingeleverd voor de voedselbank.

Het doel van de eerste inzameling wordt bepaald door de drie overstappers, de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Vrijdag 15 juni, avondmaal Wiemersheerd
In een dienst in de grote zaal van Wiemersheerd in Loppersum worden brood en druivensap gedeeld. Iedereen van harte welkom, ook wie niet in Wiemersheerd of één van de ouderenhuizen woont. De dienst begint om 19.00 uur.

Zondag 17 juni, derde na Trinitatis
Om 11.00 uur is er vandaag dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is pastor Nellie Hamersma van de Rooms Katholieke Parochie. Helaas geen kanselruilmoment want ik ben elders. Organist is Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor Moldavië (voor kwetsbare ouderen) en voor de kerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er weer een avondgebed, dit keer in de Mariakerk in Oosterwijtwerd. Voorgangers zijn Greetje Nomden en Zwanny Boer. Na afloop kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 24 juni, eerste van de zomer
Kerkelijk werker Jolanda Tuma (verbonden aan de PKN Winsum) gaat voor in een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Organist is Wilko Middel. De dienst begint om 09.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 1 juli, tweede van de zomer
Vandaag is er om 09.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is dominee Hilde Boekeloo, geestelijk verzorger in het Martini Ziekenhuis. Achter het orgel hoort u Anjo de Haan.

Inzamelingen zijn er voor het Zeemanshuis in de Eemshaven en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 8 juli, derde van de zomer
Op deze zondag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen meenemen naar de gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De diaconie zorgt voor dozen en brengt ze naar de voedselbank in Winsum.

De dienst begint om 09.30 uur. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, organist Jan Smid.

Verder is de eerste inzameling voor het werk van het Zeemanshuis Eemshaven, de tweede inzameling voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 15 juli, vierde van de zomer
Vandaag zijn er een morgengebed en een avondgebed.

Om 09.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Reina Zijlstra en Henk Dragstra van de Commissie Morgengebed gaan hierin voor.

De eerste inzameling is voor Light for the world, voor betere oogzorg in Azië en Afrika; de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er dienst in de Andreaskerk in Westeremden. Zwanny Boer en Greetje Nomden van de Commissie Avondgebed gaan hierin voor. Bij de uitgang kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland