Diensten Maarland 10 mrt t/m 7 apr

Avondmuziek met Collegium Musicum Loppersum

Op zondag 10 maart om 19.00 uur is er weer een Avondmuziek in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De koren van het Collegium Musicum Loppersum zullen onder leiding van Jelke Hamersma prachtige koorstukken zingen. Centraal op deze eerste zondag van de Veertigdagentijd staan verschillende uitvoeringen van het Ave Verum. Natuurlijk de bekende van Mozart, maar ook composities van Philips, Byrd en Poulenc. De samenzang wordt begeleid door Henk de Vries, voorganger is dominee Tjalling Huisman. Tijdens de gebeden is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Iedereen van harte welkom!

 Zondag 3 maart

Vandaag zingt de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries in een dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk in Zeerijp. Het is een dienst in het carnavalsweekend, dat vooraf gaat aan Aswoensdag en de Veertigdagentijd. De organist voor deze dag is nog niet bekend. De aanvangstijd wel, dat is 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Woensdag 6 maart, Aswoensdag

Traditiegetrouw is er een dienst om 19.30 uur in de Donatuskerk in Leermens. Wie wil kan een Askruisje op het voorhoofd krijgen, als begin van de 40dagentijd. Voorgangers in deze dienst zijn pastor Marika Meijer en dominee Tjalling Huisman. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor één van de Veertigdagenprojecten, voor Stichting De Vrolijkheid. Deze stichting brengt wat vrolijkheid aan kinderen en jongeren in asielzoekerscentra, door het organiseren van creatieve workshops. Het geld dat wij inzamelen wordt bestemd voor het werk in het asielcentrum van Delfzijl. De tweede collecte is voor de kerk.

Vrijdag 8 maart, Avondmaal Wiemersheerd

Om 19.00 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Grote Zaal van Zorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum. Iedereen van hart welkom, ook wie niet in Wiemersheerd woont!

Zondag 10 maart, eerste zondag van de Veertigdagentijd

Twee diensten zijn er vandaag in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst, waarin dominee Marco Roepers voorgaat. Organist is Jan Smid.

De eerste inzameling is voor één van de Veertigdagenprojecten, voor Stichting De Vrolijkheid. Deze stichting brengt wat vrolijkheid aan kinderen en jongeren in asielzoekerscentra, door het organiseren van creatieve workshops. Het geld dat wij inzamelen wordt bestemd voor het werk in het asielcentrum van Delfzijl. De tweede collecte is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er een Avondmuziek, met de koren van het Collegium Musicum Loppersum onder leiding van Jelke Hamersma. De samenzang wordt op het orgel begeleid door Henk de Vries, voorganger is dominee Tjalling Huisman.

Er is een collecte voor het werk van het Collegium.

Zondag 17 maart, Biddag

In de Donatuskerk in Leermens is er op deze Biddag voor gewas en arbeid om 9.30 uur een dienst. Het zal gaan over hoe wij als mensen beter met de natuur kunnen omgaan. Dit naar aanleiding van het convenant biodiversiteit dat een aantal maanden terug is gesloten tussen allerlei maatschappelijke organisaties. (zie het artikel verderop in dit kerkblad:  Deltaplan Biodiversiteitsherstel)

In deze dienst achter het orgel Wilko Middel, dominee Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het tweede Veertigdagendoel: het tegengaan van kinderarbeid in de provincie Narsapur in India. We zamelen geld in voor een organisatie die het arme kinderen mogelijk wil maken naar school te gaan. De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 24 maart, derde zondag van de Veertigdagentijd

Vandaag is er om 9.30 uur een dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp. De organist is nog niet bekend, de voorganger is dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het tweede Veertigdagendoel: het tegengaan van kinderarbeid in de provincie Narsapur in India. We zamelen geld in voor een organisatie die het arme kinderen mogelijk wil maken naar school te gaan. De tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 31 maart, vierde zondag van de Veertigdagentijd

Om 9.30 uur is er een dienst in de Donatuskerk in Leermens. Wilko Middel is organist, achter de tafel treft u / je dominee Tjalling Huisman.

Inzameling zijn er voor het tweede Veertigdagendoel en het kerkenwerk.

Zondag 7 april, vijfde zondag van de Veertigdagentijd

Vandaag vieren we de doop van Elisa Maria Aalbers, dochter van Richard en Annelieke, in een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, organist Ab Gramsbergen begeleidt de samenzang. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het derde doel van de Veertigdagentijd, voor de opvang en scholing van de vele weeskinderen in Rwanda. De tweede inzameling is voor de kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland