Diensten wijk Maarland 12 dec/16 jan 2022

Over de diensten

Voor het bijwonen van de diensten volgen we steeds de adviezen van de landelijke PKN. Als er eventueel nieuwe regels komen met betrekking tot Corona, wordt u daarvan de op de hoogte gesteld via de mailbom.

 Zondag 12 december, Derde Advent.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Online luisteren via: www.kerkomroep.nl, of kijken en luisteren via Youtube
Voorganger: Ds. R.P. Oosterdijk uit Appingedam.
Organist: Gerard Hiemstra
De 1e collecte: voor Project Zeemanshuis Eemshaven.

In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Men kan hier onder genot van een hapje en een drankje onder andere TV kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Het Zeemanshuis wordt gerund door vrijwilligers en is zeven dagen per week open.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Zeemanshuis.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 19 december, Vierde Advent.
En dienst om  9.30 uur in de Donatuskerk Leermens.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: Wilko Middel.

De 1e collecte is voor Alzheimer Nederland, afd. Groningen.

Afdeling Groningen van Alzheimer Nederland biedt in de hele provincie ondersteuning aan mensen met dementie, hun mantelzorgers, hun familie en iedereen die dichtbij de mens met dementie staat, want een luisterend oor en helpende hand in eigen omgeving is erg belangrijk.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Alzheimer Nederland.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 19 december, Vierde Advent.
Kerst in Eenum. Een gezamenlijke dienst om 16.30 uur in de kerk in Eenum.
Voorganger: ds. André van den Bor.

Vrijdag, 24 december, Kerstavond.
Een ontmoetingsdienst om 20.00 uur in de Mariakerk in ’t Zandt.
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: Wilko Middel, met medewerking van koor Jong Vocaal.

De Collecte: Kinderen in de Knel

Opgroeien met geweld in armoede of zonder ouders. Miljoenen kinderen op deze wereld hebben geen veilig thuis, geen schouder om op uit te huilen en niemand die hen beschermt. Kerk in actie komt voor hen op en juist met Kerst verdienen deze kwetsbare kinderen extra aandacht en steun. Doe daarom mee met onze jaarlijkse kerstcollecte.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Kinderen in de Knel; kerst.

Vrijdag, 24 december, Kerstnacht.
Om 22.00 uur een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist Ab Gramsbergen met medewerking van koor Jong Vocaal.
De collecte is voor: Kinderen in de Knel, zie bij Kerstavond.

Zaterdag 25 december, Kerstmorgen.
Een dienst om 10.00 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: Anjo de Haan

1e Collecte Diaconie: Kinderen in de knel, zie 24 december.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 26 december: geen dienst.

Vrijdag 31 december, Oudjaar.
Een gezamenlijke dienst om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl
Voorganger: André van den Bor.
Organist: Ab Gramsbergen.

De collecte is voor Wilde Ganzen.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Zij stimuleren projecten die opgezet zijn door mensen in

Ontwikkelingslanden, in samenwerking met ondernemende Nederlanders. Deze kleinschalige projecten steunen zij met geld, advies, expertise en netwerk. Ook versterken ze de zelfredzaamheid van deze mensen en hun organisaties, met name in het werven van fondsen in eigen land.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Wilde Ganzen.

Zondag 2 januari, 1e Epifanie.
Een dienst om 9.30 in de Donatuskerk in Leermens.
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: nog niet bekend.

De 1e collecte is voor: Achter de Regenboog.

Achter de regenboog is er voor kinderen en jongeren in Nederland die te maken krijgen met de dood. Zij ondersteunen hen, hun ouders en de verdere omgeving in het zelfhelend vermogen van kind en gezin.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Achter de Regenboog.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 9 januari, 2e Epifanie.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Online luisteren via: www.kerkomroep.nl, of kijken en luisteren via Youtube
Voorganger: Ds. André van den Bor.

De 1e collecte is voor: Open Hof Groningen.

De Open Hof is een oecumenisch diaconaal-pastoraal opvangcentrum in Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd en een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Open Hof.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 16 januari, 3e Epifanie.
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. (Schrift en Tafel onder voorbehoud).
Online via: www.kerkomroep.nl
Voorganger: Ds. Marion Hartman.
Organist: nog niet bekend

De 1e collecte is voor: Oxfam Novib.

Oxfam Novib is een wereldwijde beweging van mensen die samen armoede verslaan. Ze werken wereldwijd aan structurele oplossingen, waardoor mensen hun eigen toekomst kunnen opbouwen. In 93 landen worden de problemen aangepakt die armoede veroorzaken en in stand houden zoals honger, onveiligheid, onrechtvaardigheid en gebrek aan perspectief. Samen met lokale partners biedt Oxfam Novib kennis en middelen aan zodat de mensen zelf weer op eigen benen kunnen staan.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Oxfam Novib.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland