Diensten wijk Maarland 12 juni t/m 10 juli 2022

Zondag 12 juni, 2e Trinitatus.
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum. Bevestiging van ambtsdragers.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: Ab Gramsbergen.

De 1e collecte is voor:  Wensambulance.
De wensambulance wil ernstig zieke mensen met een beperkte levens- verwachting de mogelijkheid bieden om een belangrijke wens te realiseren. Begeleidend ambulancevervoer helpt hen zo’n wens te vervullen. Op deze manier wordt hen een speciale dag bezorgd.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Wensambulance.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 19 juni, 3e Trinitatus.
Een dienst van Schrift en Tafel om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Online via:www.kerkomroep.nl
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: Dennis Wubs.

De 1e collecte is voor:  Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat.
Kerk in Actie biedt hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. Ongedocumenteerden hebben weinig rechten en er is altijd de angst op uitzetting. Diverse kerkelijke initiatieven helpen met advies en dagbesteding en stimuleren zo de veerkracht van deze mensen.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: : Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 19 juni, 3e Trinitatus.
Avondgebed om 19.00 uur in de Pancratiuskerk in Godlinze.
Voorgangers: Avondgebed-commissie
Organist: Wilko Middel

Collecte: Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat (zie info bij de morgendienst).

Zondag 26 juni, 1e van de zomer.
Een gezamenlijke dienst in de Vredekerk Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: Tjerk de Vries

Het doel van de 1e collecte is nog niet bekend.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 3 juli, 2e van de zomer.
Een dienst om 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl
Voorganger: Prof. Dr. L. J. v.d. Brom uit Haren.
Organist: Jan Smid

De 1e collecte is voor: Stichting Exodus Noord Nederland.

Exodus biedt opvang en begeleiding aan (ex-) gedetineerden en hun familieleden in de laatste fase van hun detentie. Dit gebeurt door middel van een integraal begeleidingsprogramma waarin veel nadruk wordt gelegd op het bieden van structuur en duidelijkheid. De vier sleutels van het integrale begeleidingsconcept zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Het programma dient de deelnemers te leiden naar een zelfstandige plek in de samenleving en dient terugval in crimineel gedrag te voorkomen.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Stichting Exodus.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 10 juli, 3e van de zomer.
Een gezamenlijke (overstap) dienst om 9.30 uur in de Mariakerk ’t Zandt.
Voorganger: ds. Tjalling Huisman
Organist: Wilko Middel

De 1e collecte is voor: Artsen zonder grenzen (AZG)
AZG is wereldwijd in ongeveer 80 landen actief. De artsen, verpleegkundigen, administratieve en logistieke medewerkers die door AZG worden uitgezonden, zijn vrijwilligers. Zij verlenen niet alleen kortdurende medische noodhulp, maar kiezen er ook voor om chronische conflictgebieden voor een langere tijd te helpen. In sommige landen zijn zij de enige hulporganisatie. Wanneer een medische noodsituatie verholpen is, draagt AZG de verantwoordelijkheid over aan lokale organisaties.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Artsen zonder grenzen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland