Diensten wijk Maarland 13 okt t/m 17 nov

Het lichtje van de kindernevendienst

Tijdens de kerkenraadsvergadering hebben we het er over gehad: wat doen we met het lichtje van de Kindernevendienst in de diensten van onze wijk Maarland?

Tot nu toe steekt de ouderling van dienst het iedere zondag, tegelijk met de tafelkaarsen, aan. Maar er zijn bijna nooit kinderen om het mee te nemen naar de kindernevendienst. Een enkele keer maar, en natuurlijk altijd als we een dienst voor jong & oud hebben.

Alle kerkenraadsleden vonden dat we het toch moeten blijven aansteken. Het staat daar dan bran­dend te wachten tot er wel kinderen zijn om het mee te nemen naar de Kinderdienst.

Zo willen we het graag zien.

Musica Son op 27 oktober

Op zondag 27 oktober is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk op ’t Zandt. Het koor Musi­ca Son (waarin van onze kerk Riet Steijnen zingt) zal in deze dienst een aantal delen van de liturgie zingen. Musica Son staat onder leiding van Cas Straatman. Het koor zingt gezangen uit de Byzan­tijnse liturgie, uit het christelijke oosten (bv Rus­land, Bulgarije, Servië, Griekenland). Dat is de Oos­ters-Orthodoxe tak van de wereldkerk.

Zondag 13 oktober, vierde van de herfst

Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Er is weer de mogelijkheid om houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank.

Verder is er orgelspel van Jan Smid, onze voorgan­ger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is bestemd voor het Wereld­diaconaat, de diaconie zal daar vast meer over ver­tellen. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 20 oktober, vijfde van de herfst

Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur is er een dienst waarin de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zingt. U / je bent van harte welkom in de Jakobuskerk in Zeerijp. Organist is Bouko Tiggelaar, voorganger ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor Gevangeniszorg Noord-Nederland, dat gevangenen en hun familie ondersteunt tijdens en na de detentie. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Maria­kerk van Oosterwijtwerd. Greetje Nomden en Zwanny Boer zijn voorgangers, organist is Wilko Middel.

Bij de uitgang is een collecte voor de diaconie.

Zondag 27 oktober, zesde van de herfst

Vandaag vieren we het avondmaal in een dienst van Schrift en Tafel waarin we een aantal liederen zullen horen uit de Byzantijnse liturgie. Het koor Musica Son onder leiding van Cas Straatman zal zingen. De dienst begint om 9.30 uur en vindt plaats in Mariakerk van ’t Zandt. Organist is Wilko Middel, voorganger ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 3 november, Dankdag

Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pau­luskerk in Loppersum, die wordt voorbereid door een groepje uit beide wijken samen met ds Marco Roepers. Hij gaat voor in deze dienst, Jan Smid speelt weer op het orgel.

U / je kunt weer houdbare levensmiddelen meene­men voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat ze naar Voedselbank Het Hogeland in Winsum ge­bracht worden.

De andere inzamelingen zijn voor het Leger des Heils en de kerk.

Zondag 10 november, eerste zondag van de Vol­einding

Vandaag is er weer een gezamenlijk dienst, dit keer in de Vredekerk in Loppersum (dit op verzoek van de Tienerdienstleiding). De dienst begint om 9.30 uur.

Ook vandaag kunt u / kun je weer houdbare le­vensmiddelen meenemen voor de Voedselbank.

Voorganger is ds Atze Landman is, organist Gerrit Huizenga.

De tweede inzameling is voor de kerk, over de eer­ste neemt de diaconie nog een beslissing.

Zondag 17 november, tweede zondag van de Voleinding

Twee diensten zijn er weer vandaag.

Om 9.30 uur is er een Morgengebed in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorgangers zijn André Dallinga en Henk Dragstra, organist is Ab Grams­bergen.

Inzamelingen zijn er voor het werk van onze eigen diakenen en dat van onze eigen kerkrentmeesters.

Om 19.00 uur is er een Avondmuziek met de koren van het Collegium Musicum Loppersum onder lei­ding van Jelke Hamersma. Voorganger is ds Tjalling Huisman. Er is weer prachtige koorzang, maar ook samenzang en een aantal lezingen.

Tijdens de dienst is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland