Diensten wijk maarland 14 mei t/m 18 jun

Ambtsdragers
In de dienst van 28 mei a.s., op Wezenzondag, neemt André Dallinga afscheid als ambtsdrager. Hij heeft er dan vijf drukke jaren als kerkrentmeester en als moderamen lid op zitten. Een bericht om vrolijk van te worden is dat Thea Steenwijk ja heeft gezegd op de vraag of zij ouderling wil worden. Hopelijk komt er naast Thea nog een nieuwe ambtsdrager bij. Een aantal zittende diakenen heeft in ieder geval aangegeven om langer te willen blijven. Dat is ook goed nieuws!

Zondag 14 mei, vijfde van Pasen
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen mee naar de kerk nemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

De gezamenlijke dienst van vandaag is een dienst die wordt voorbereid met de Tienerkerkdienst. Het thema is kiezen, laat u / je verrassen door de keuzes van de tieners en de leiding van de tienerdienst!

We beginnen gewoon om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Bouke van der Ploeg.

Er is een inzameling voor het doel dat het jeugdwerk dit jaar heeft: KIKA, onderzoek naar de genezing van kinderen met kanker; en er is een inzameling voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 21 mei, zesde van Pasen
Om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk op ’t Zandt. Achter het orgel Wilko Middel, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen worden gehouden voor De Voedselbank Hogeland en voor de kerk.

Donderdag 25 mei, Hemelvaart
Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Dorpskerk van Eenum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist van de dag is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor Make a wish, zij vervullen een laatste wens van ernstig zieken. De tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Zondag 28 mei, Wezenzondag
Vandaag is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal zingen, Bouko Tiggelaar bespeelt het orgel en ds Tjalling Huisman is voorganger. Hopelijk kunnen we in deze dienst een of twee ambtsdragers bevestigen, in ieder geval neemt er een ambtsdrager afscheid. André Dallinga stopt met zijn werk als kerkrentmeester.

Inzamelingen zijn er deze dienst voor Artsen zonder Grenzen en voor de eigen kerk.

De dienst begint om 9.30 uur.

Zondag 4 juni, Pinksteren
Vandaag vieren we Pinksteren met alle kerken van het cluster samen: BierumHolwierdeKrewerd, SpijkLosdorp, ‘t ZandtGodlinze, Loppersum Maarland. Dit jaar vindt de dienst plaats in de Vredekerk  in Loppersum, hij begint om 10.00 uur. Thema van de dienst is: in vuur en vlam. Voorgangers in deze dienst zijn Jeltsje ElzingaBakker (kerkelijk werker van ’t ZandtGodlinze) en Gerard Knol (predikant van BierumHolwierdeKrewerd), het kinderverhaal wordt gedaan door ds Tjalling Huisman. De begeleiding van de samenzang is in handen van organist John Veldman en een combo van jongeren uit de gemeenten geleid door Anne Nijland.

Zondag 11 juni, Trinitatis
Op deze zondag vieren we de jaarlijkse overstapdienst van kinderen uit groep acht, die naar de middelbare school gaan. Het is een gezamenlijke dienst van wijk Loppersum en wijk Maarland, die plaatsvindt in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Jan Smid is organist, voorgangers zijn de beide domies. De dienst begint om 9.30 uur.

Doel van de eerste inzameling in deze dienst wordt bepaald door de kinderen die overstappen. De opbrengst van de tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

En natuurlijk kunt u / kun jij vandaag ook weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zorgt dat ze daar terecht komen.

Zondag 18 juni, eerste na Trinitatis
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk van ’t Zandt. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang ondersteunen en verfraaien, samen met organist Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Vroeg in de avond, om 19.00 uur, is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Dit avondgebed is de eerste in een serie van avondgebeden tijdens de zomerperiode. Het zijn korte vieringen, die worden voorbereid en geleid door de deelnemers aan de Commissie Avondgebed. Vanavond zijn de voorgangers Beppie Munting en Gerry Dallinga, organist is Wilko Middel. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Hij die u roept is trouw en komt zijn belofte na.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland