Diensten wijk Maarland 15 dec. t/m 19 jan.

Zondag 15 december, derde Advent

Een dienst met een snifsnif, omdat Janneke de Jon­ge officieel afscheid neemt als kosteres. (gelukkig is zij er op kerstavond in ’t Zandt nog wel bij!). De Riepster Cantorij is er om de gemeentezang te on­dersteunen en verfraaien. Organist is Wilko Middel, ds Tjalling Huisman voorganger. De dienst begint om 9.30 uur, natuurlijk in de Mariakerk op ’t Zandt.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 22 december, vierde Advent

Drie diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur is er een morgendienst in de Donatus­kerk in Leermens. Ds Gerard Knol uit Bierum is voorganger, het orgel bespeelt Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor Amnesty International en voor de kerk.

Om 16.30 uur is er een middagdienst: kerst in de Dorpskerk van Eenum. Ainum Vocalis, het dorps­koor onder leiding van Harm op ’t Holt zal weer zingen. De samenzang wordt begeleid door Bouke van de Ploeg op het orgel en Piet Meerman op trompet. Voorganger is ds Marco Roepers. Er is een collecte die bestemd wordt voor de onkosten van de dienst.

Om 19.30 uur is er een avonddienst: kerst in de Pancratiuskerk in Godlinze. Het Christelijke man­nenkoor Vredewolds uit Marum zingt. Er is samen­zang onder begeleiding van organist Jan Bakker. Voorganger is Jan Windt.

Maandag 23 december, kinderkerstnacht

Om 19.00 uur is er weer de kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De kin­deren spelen een kerstspel, dat geschreven is door Stephan de Jong en bewerkt door Melson Zwerver. Het heet Sterrenkijkers. Verder zingen we samen bekende kerstliederen, onder begeleiding van Evert en Joke Scholten. Er is een collecte voor het werk van Steun je medemens. Na afloop is er voor iedereen wat te drinken en te eten.

Dinsdag 24 december, kerstavond

Twee diensten zijn er op deze kerstavond:

Om 20.00 uur is er een gezamenlijke dienst van de Gereformeerde kerk ’t Zandt-Godlinze samen met de Protestantse wijk Maarland. Deze dienst vindt plaats in de Mariakerk in ’t Zandt. Het thema is ‘Verlangen’.

Het Lopster Koor onder leiding van Yvonne Treep zingt een aantal liederen uit heel verschillende tra­dities, sommige met pianomuziek van Willem Jan Stuut. Er is samenzang onder begeleiding van orga­nist Wilko Middel. Voorganger is ds Tjalling Huis­man. Na afloop is er warme chocolademelk en glühwein.

De inzameling is door de diaconie bestemd voor het werk van Kinderen in de knel.

Om 22.00 uur is er een gezamenlijke dienst van onze beide wijken in de Petrus- en Pauluskerk in Loppersum. Thema is…. Echt Kerst. Het koor Simi Jadech uit Appingedam, onder leiding van Joke Koopmans-Scholten zal zingen. De samenzang wordt begeleid door organist Ab Gramsbergen, voorganger is ds Marco Roepers. Na afloop van de dienst wordt (als het niet regent) het Ere zij God gezongen op het Marktplein. Daarna is er warme chocolademelk en glühwein.

De inzameling is ook in deze dienst voor het werk van Kinderen in de knel.

Woensdag 25 december, Eerste Kerstdag

Om 10.00 uur (!) is er een dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp. Anjo de Haan bespeelt het orgel, er is samenzang en Tineke Zijlstra zal solo zingen. Voor­ganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Kinderen in de knel en voor de kerk.

Zondag 29 december

Er is een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens. Anita van der Heide, bekend als GVO do­cente in Zeerijp en Loppersum, gaat voor. Wilko Middel bespeelt het orgel.

Inzamelingen zijn er voor het werk van het Zee­manshuis en voor het kerkenwerk.

Dinsdag 31 december, Oudjaar

Om 19.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, Ab Gramsbergen is organist.

Inzamelingen zijn er voor de Wilde Ganzen en voor de kerk.

Zondag 5 januari, Epifanie

In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst waarin pastor Marika Meijer en ds Tjalling Huis­man samen voorgaan. Het gaat over zegenen, wie wil kan naar voor komen om een zegen te ontvan­gen (zoals dat bij Aswoensdag ook gebeurt). Wie het zingen begeleidt, is nog niet bekend.

Wel bekend is dat de eerste collecte door de diaco­nie bestemd is voor het Lilianefonds. Dat maakt, samen met partners in Afrika, Azië en Latijns-Ame­rika kinderen met een handicap sterker en hun omgeving toegankelijk. De tweede collecte is voor het werk van onze eigen kerkrentmeesters.

Zondag 12 januari, tweede van Epifanie

Vandaag is er een gezamenlijke dienst. U / je kunt weer levensmiddelen meenemen voor de Voedsel­bank in Winsum. De diaconie zamelt ze in en zorgt dat ze daar bezorgd worden.

Voorganger vandaag is ds Marco Roepers, wie het orgel bespeelt is nog niet bekend.

Plaats van de dienst is de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, tijd is 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor het Zeemanhuis en voor de kerk.

Zondag 19 januari, derde van Epifanie

Een dienst van Schrift en Tafel is er in de Donatus­kerk in Leermens. De organist is nog niet bekend, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland