Diensten wijk Maarland 15 jul t/m 16 sep

Zondag 15 juli, vierde van de zomer
Vandaag zijn er een morgengebed en een avondgebed.

Om 9.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Reina Zijlstra en Henk Dragstra van de Commissie Morgengebed gaan hierin voor.

De eerste inzameling is voor Light for the world, voor betere oogzorg in Azië en Afrika; de tweede rondgang is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er dienst in de Andreaskerk in Westeremden. Zwanny Boer en Greetje Nomden van de Commissie Avondgebed gaan hierin voor. Bij de uitgang kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 22 juli, vijfde van de zomer
In de Mariakerk op ’t Zandt is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Achter het orgel Ab Gramsbergen, achter de tafel en op de kansel dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Hogeland en voor de kerk.

Zondag 29 juli, zesde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in Zeerijp, in de Jacobuskerk. Voorganger is Egbert Smit, pastoraal werker in de gereformeerde kerk van Westeremden. Achter het orgel hoort u / je Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 5 augustus, zevende van de zomer
Vandaag is er geen morgendienst, maar in de avond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon van de Commissie Avondgebed. Organist is Jan Smid.

Bij de uitgang zijn er inzamelingen voor respectievelijk Vluchtelingenwerk Loppersum en de kerk.

Zondag 12 augustus, achtste van de zomer
Op deze zondag is er een gezamenlijke dienst. U / je kunt weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt ze in en zorgt voor vervoer naar de Voedselbank Hogeland.

Om 11.00 uur begint de dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is kerkelijk werker Frits Postuma uit Krewerd, organist is vandaag Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor het Zeemanshuis Eemshaven en voor de kerk.

Zondag 19 augustus, negende van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag.

’s Morgens om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk is Rooms-Katholiek pastor Nellie Hamersma onze voorganger. Het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

De eerste inzameling is voor het werk van Simavi, dat zich inzet voor schoon en veilig drinkwater in Afrika. De opbrengst van de tweede rondgang is voor ons kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Voorgangers zijn Epco Wijngaarden en Titia Vriesema van de Commissie Avondgebed. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van Simavi.

Zondag 26 augustus, tiende van de zomer
In een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt kunt u / kun je vandaag om 9.30 uur Ab Gramsbergen als organist verwachten en dominee Tjalling Huisman als voorganger.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 2 september, elfde van de zomer
Vandaag wordt Jos Boven bevestigd als onze scriba en Geja Huizing als jeugdouderling. Dat gebeurt in een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is d Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De eerste inzameling is voor het werk van de Wensambulance, die ernstig zieke mensen wil helpen met het vervullen van hun laatste wens. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 9 september, twaalfde van de zomer
Fijn dat dominee Marion Hartman vandaag voorgaat in de dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk in Zeerijp. De dienst begint om 9.30 uur. Organist is Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor de kerk.

Zondag 16 september, dertiende van de zomer
Vandaag is er een morgendienst en een avonddienst.

Om 9.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt kom je / komt u de kerk binnen onder klanken van het orgelspel van Wilko Middel, dominee Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van Oxfam Novib, de tweede inzameling is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er ook dienst in de Mariakerk, maar dan in Oosterwijtwerd. In een avondgebed gaan Titia Vriesema en Gerry Dallinga van de Commissie Avondgebed voor. Organist is Ab Gramsbergen.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van Oxfam Novib.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland