Diensten wijk Maarland: 15 sept t/m 13 okt

Zondag 15 september, dertiende van de zomer

Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Donatus­kerk in Leermens. Wie de voorgangers zijn van de Commissie Morgengebed is nog een verrassing, de organist is welbekend: Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor Tear, dat helpt men­sen in ontwikkelingslanden om op te staan uit ar­moede en onrecht; Tear werkt daarbij samen met lokale organisaties. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 22 september, Inspiratiezondag

Het programma van deze zondag staat voorin dit kerkblad. Hier vermeld ik alleen de beide gezamen­lijke diensten.

Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Vrede­kerk in Loppersum. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, organist is Bouke van der Ploeg. Liederen en lezingen proberen we te kiezen rond het thema een goed verhaal.

Voor deze dienst kunt u / kun je weer houdbare le­vensmiddelen meenemen, voor de voedselbank. De diaconie verzamelt ze en zorgt dat ze terecht ko­men bij de voedselbank Het Hogeland in Winsum.

Om ongeveer 12.30 uur is er een kort middaggebed in de Mariakerk van ’t Zandt. Organist is Wilko Middel, voorgangers zijn weer beide domies.

Vrijdag 27 september, avondmaal Wiemers­heerd

Vanavond om 19.00 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Grote Zaal van Zorgcentrum Wie­mersheerd in Loppersum. Iedereen is van harte welkom!

Zondag 29 september, ingebruikneming van het orgel

In een gezamenlijke dienst klinkt vandaag voor eerst het gerestaureerde orgel in onze liturgie, Jan Smid zal het bespelen. De andere vaste bespeler, organist Ab Gramsbergen, speelt op zaterdag wel maar is helaas zondag verhinderd. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries, zal de ge­meentezang verder verfraaien en ondersteunen, in een dienst waarin wij als beide wijken ook geza­menlijk brood en druivensap delen. Voorganger is ds Tjalling Huisman. We beginnen om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 6 oktober, Israëlzondag

In de dienst van vandaag – om 9.30 uur in de Dona­tuskerk in Leermens – besteden we aandacht aan de Joodse wortels van ons geloof; en ook aan rela­tie van de kerk met Israël en dus automatisch ook Palestina. De filmavonden eerder deze maand (zie het stukje over Natasha’s beloofde land) kun je ge­bruiken als voorbereiding op deze dienst. Voorgan­ger is ds Tjalling Huisman, organist Ab Gramsber­gen.

De opbrengst van de eerste collecte wordt verdeeld onder het PKN werk rond ‘Kerk & Israël’ en Tent of Nations, de boerderij van de familie Nassar in de buurt van Bethlehem waar men zich inzet voor een eerlijke en vreedzame oplossing voor het conflict. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 13 oktober, vierde van de herfst

Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Er is weer de mogelijkheid om houdbare levensmiddelen mee te nemen voor de Voedselbank.

Verder is er orgelspel van Jan Smid, onze voorgan­ger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is bestemd voor het Wereld­diaconaat, de diaconie zal daar vast meer over ver­tellen. De tweede inzameling is voor de kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapten.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland