Diensten wijk Maarland 16 feb t/m 22 mrt

Zondag 16 februari, zevende van Epifanie

In de Donatuskerk in Leermens is er om 9.30 uur een morgengebed, in de traditie van de kloosterge­meenschap op het Schotse eilandje Iona. Voorgan­gers zijn Gerda Potze en Thea Steenwijk, organist is Wilko Middel.

De inzamelingen zijn voor KIKA en voor de kerk.

Zondag 23 februari, achtste van Epifanie

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is kandi­daat Anita van der Heide onze voorganger. Het or­gel bespeelt Ab Gramsbergen. De dienst begint om 9.30 uur, om 11.00 uur bij geschikt weer de buxustakjesverbranding.

De eerste inzameling is voor SOS Kinderdorpen, dat zich inzet voor kwetsbare kinderen in ontwik­kelingslanden.

De tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Woensdag 26 februari, Aswoensdag

Vandaag beginnen we aan de Veertig dagen voor Pasen. Er is om 19.30 uur een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens. De Riepster Cantorij on­der leiding van Henk de Vries zal zingen, de samen­zang begeleidt Wilko Middel met orgelmuziek. Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds Tjal­ling Huisman. Wie wil kan naar voren komen om een Askruisje te ontvangen.

De eerste inzameling is voor het eerste doel van het Veertigdagenproject: voor hulp aan kasteloze Dalit-kinderen in India. De tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Zondag 1 maart, Eerste zondag in de Veertigda­gentijd

Een dienst van Schrift en Tafel is er vandaag in de Jacobuskerk in Zeerijp. Weer zingt de Riepster Can­torij onder leiding van Henk de Vries, organist van­daag is Bouko Tiggelaar en voorganger ds Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het eerste doel van het Veertigdagenproject: voor hulp aan kasteloze Dalit-kinderen in India. De tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Zondag 8 maart, Tweede zondag in de Veertig­dagentijd

Een gezamenlijk dienst is er om 9.30 uur in de Pet­rus en Pauluskerk in Loppersum.

U / je kunt weer levensmiddelen meenemen naar de kerk voor de Voedselbank Hogeland in Winsum. De diaconie brengt ze daar naar toe. Voorganger vandaag is ds Tjalling Huisman, organist Jan Smid.

De eerste inzameling is voor het eerste doel van het Veertigdagenproject: voor hulp aan kasteloze Dalit-kinderen in India. De tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Zondag 15 maart, Biddag en derde zondag in de Veertigdagentijd

Vandaag is er een dienst in de Donatuskerk in Leer­mens. Wilko Middel is organist, ds Tjalling Huis­man voorganger.

Vandaag collecteert de diaconie voor het tweede doel van het Veertigdagenproject: de camping Pole­monium in Opende, een camping voor mensen met weinig geld.

De tweede inzameling is, zoals altijd, voor het ker­kenwerk.

Zondag 22 maart, Vierde zondag in de Veertig­dagentijd

In de Jacobuskerk in Zeerijp is vandaag onze voor­ganger Greta Huis, pastor van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten in Groningen en goede be­kende in ons midden. Dennis Wubs speelt, na lange afwezigheid, weer op het orgel! De dienst begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is weer voor de camping voor minima in Opende, de tweede voor het kerken­werk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland