Diensten wijk maarland 16 jul t/m 17 sep

Zondag 16 juli, vierde van de zomer
Er is vanmorgen om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Ab Gramsbergen.
Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.
Het is ook weer mogelijk houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank mee te nemen, de diaconie zorgt voor dozen en vervoer.
En vanavond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden.
Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon, organist is ook deze avond Ab Gramsbergen.
Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de diakenen.

Zondag 23 juli, vijfde van de zomer
Ook vandaag is er een gezamenlijke dienst, waarin Gerjan Voshart belijdenis doet van zijn geloof. De dienst vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum en begint om 9.30 uur. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman, organist is Bouke van der Ploeg.
Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Stichting Vluchteling en het kerkenwerk.

Zondag 30 juli, zesde van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag.
Om 9.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt. Achter het orgel hoort u daar Rudy Diekstra, voorganger is ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor SOS kinderdorpen en voor de kerk.
Om 19.00 uur in de Dorpskerk van Eenum. Voorgangers daar zijn Greetje Nomden en Zwanny Boer van de Cie Avondgebed, achter het orgel hoort u Ab Gramsbergen.
Bij de uitgang kunt u / kun je een gift doen voor het werk van de diaconie.

Zondag 6 augustus, zevende van de zomer
In een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp is Anjo de Haan organist, voorganger is ds Tjalling Huisman.
Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.
De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Zondag 13 augustus, achtste van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Het is fijn dat ds Riky Chrisstoffers dan weer eens onze voorganger is, organist is Jan Smid.
Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Voedselbank Hogeland en de kerk.

Zondag 20 augustus, negende van de zomer
Vandaag is er om 9.30 uur een gezamenlijk dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is pastoraal werker Jolanda Tuma, Anjo de Haan is organist.
U / je kunt weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank, de diaconie zorgt dat ze daarheen gaan.
Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en het eigen kerkenwerk.

Zondag 27 augustus, tiende van de zomer
In de morgen, om 9.30 uur, is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is Prof. Riet Bons – Storm, de organist is Ab Gramsbergen. Inzamelingen zijn er voor revalidatiecentrum Beatrixoord en voor het eigen kerkenwerk.
In de avond is er om 19.00 uur weer een avondgebed, dit keer in de Mariakerk van Oosterwijtwerd.
Voorgangers zijn twee leden van de Commissie Avondgebed, namelijk Tineke Zijlstra en Beppie Munting; organist is Wilko Middel. Bij de uitgang is er een collecte voor de diaconie

Zondag 3 september, elfde van de zomer
Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. Wilko Middel bespeelt het orgel, voorganger is RoomsKatholiek pastor Nelly HamersmaSluis.
Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 10 september, twaalfde van de zomer
Om 9.30 uur is er deze zondagmorgen een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Wilko Middel achter het orgel, ds Tjalling Huisman achter de tafel.
De eerste inzameling is voor het werk van de Leprastichting, de tweede inzameling is voor het werk van onze eigen kerkrentmeesters.
Vroeg in de avond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden. Voorgangers zijn Zwanny Boer en Greetje Nomden van de Commissie Avondgebed, de naam van de organist kan ik nog niet geven.
Bij de uitgang kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 17 september, Startzondag
Vandaag maken we een begin aan een nieuw kerkenwerkseizoen met een Startzondag. Ongetwijfeld staat er elders in dit kerkblad iets over uitgelegd.
We beginnen met een korte dienst in de Vredekerk in Loppersum om 9.30 uur. Beide predikanten gaan voor, organist is Bouke van der Ploeg.
Er worden ook deze zondag levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. Het doel van de eerste inzameling moet nog gekozen worden, de tweede inzameling is voor het kerkenwerk.
Om 12.30 uur is er een korte viering in de Jacobuskerk in Zeerijp. Dennis Wubs is dan organist.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland