Diensten wijk Maarland 16 jun t/m 16 jul

Ambtsdragers
In de dienst van 28 mei heeft André Dallinga afscheid genomen als ambtsdrager. Thea Steenwijk en Tineke Stuurwold zijn bevestigd als wijkouderlingen.

In de dienst van 18 juni (die verplaatst is naar de Petrus en Pauluskerk) worden er nog twee nieuwe ambtsdragers bevestigd, beiden na een korte geloofsbelijdenis. Hilde Hop wordt diaken, Epco Wijngaarden wordt ouderlingkerkrentmeester.

We mogen als gemeente heel blij zijn met vier nieuwe ambtsdragers erbij!

Belijdenis
Gerjan Voshart zal op zondag 23 juli belijdenis doen van zijn geloof. Dat gebeurt in een extra gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Gerjan wil graag zijn belijdenis doen in een dienst van beide wijken samen, vandaar dat de wijkkerkenraden hem deze mogelijkheid hebben geboden. Beide domies zullen voorgaan.

 Vrijdag 16 juni, avondmaal Wiemersheerd
Er is om 19.30 uur een dienst van Schrift en Tafel in de grote zaal in Wiemersheerd, Loppersum. Iedereen is van harte welkom, ook degenen die anders niet naar een dienst in Wiemersheerd komen.

Zondag 18 juni, eerste na Trinitatis
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Epco Wijngaarden en Hilde Hop worden bevestigd als kerkrentmeester en diaken. De Riepster Cantorij zal onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang ondersteunen en verfraaien, samen met organist Ab Gramsbergen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Vroeg in de avond, om 19.00 uur, is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Dit avondgebed is de eerste in een serie van avondgebeden tijdens de zomerperiode. Het zijn korte vieringen, die worden voorbereid en geleid door de deelnemers aan de Commissie Avondgebed. Vanavond is in ieder geval Gerry Dallinga voorganger, organist is Wilko Middel. Bij de uitgang is er een inzameling voor het werk van de diaconie.

Zondag 25 juni, eerste van de zomer
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk van ’t Zandt. Achter het orgel Wilko Middel, achter de tafel ds Tjalling Huisman. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen voor het Zeemanshuis en het kerkenwerk.

Zondag 2 juli, tweede van de zomer
Twee diensten zijn er vandaag, beiden voorbereid en voorgegaan door onze eigen gemeenteleden.

Om 9.30 uur is er een morgengebed in ’t Zandt, de Mariakerk. Voorgangers zijn Marika Meijer en Henk Dragstra, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de andere Mariakerk, in Oosterwijtwerd. Voorgangers in deze dienst zijn Tineke Zijlstra en Epco Wijngaarden, Jan Smid bespeelt het orgel.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de diaconie.

Zondag 9 juli, derde van de zomer
Vandaag is er om 11.00 uur !!!!!!!! dienst, om 10.15 uur beginnen we met koffie. Het is een dienst van Schrift en Tafel, waarin ds Itse de Boer uit Farmsum voorgaat. U hoort Henk de Vries op het orgel spelen, we komen dus samen in de Jacobuskerk in Zeerijp.

De eerste inzameling is voor Mercy ships, dat zorgt voor varende medische hulp in ontwikkelingslanden. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 16 juli, vierde van de zomer
Er is vanmorgen om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Bouke van der Ploeg.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Het is ook weer mogelijk houdbare levensmiddelen voor de Voedselbank mee te nemen, de dia0conie zorgt voor dozen en vervoer.

En vanavond om 19.00 uur is er een avondgebed in de Andreaskerk in Westeremden.

Voorgangers zijn Greetje Nomden en Zwanny Boer, organist is Dennis Wubs.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de diakenen.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland