Diensten Wijk Maarland 16 sept t/m 28 okt

Zondag 16 september, dertiende van de zomer
Vandaag is er een morgendienst en een avonddienst.

Om 9.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt kom je / komt u de kerk binnen onder klanken van het orgelspel van Wilko Middel. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries ondersteunt en verfraait vandaag de gemeentezang. Voorganger is ds. Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het werk van Oxfam Novib, de tweede inzameling is voor de kerk.

Om 19.00 uur is er ook dienst in de Mariakerk, maar dan in Oosterwijtwerd. In een avondgebed gaan Titia Vriesema en Gerry Dallinga van de Commissie Avondgebed voor. Organist is Ab Gramsbergen.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van Oxfam Novib.

Zondag 23 september, Startzondag / Inspiratiezondag
Deze inspiratiezondag beginnen we om 9.30 uur in de  Vredekerk in Loppersum met een kort morgengebed. Voorgangers zijn ds. Marco Roepers en ds. Tjalling Huisman, de muzikale begeleiding van de samenzang is in handen van Bouke van der Ploeg.

Na koffie / thee / limonade met taart volgt er een programma.

Om ongeveer 12.45 uur is er – voorafgaand aan de lunch – een kort middaggebed in de Jacobuskerk  in Zeerijp. De muzikale begeleiding is in handen van Bouko Tiggelaar, voorgangers zijn beide dominees.

Zondag 30 september, tweede van de herfst
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Gerda Potze en Dianne Velvis, organist is Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 7 oktober, Israëlzondag
Op deze zondag is er weer Kindernevendienst, zie het stukje elders in dit kerkblad.

In de Mariakerk op ’t Zandt vieren we om 9.30 uur ’s morgens een dienst van Schrift en Tafel. Wilko Middel hoort u / hoor je spelen, voorganger is ds. Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor Kerk-in-Actie, de tweede voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 14 oktober, zondag Werelddiaconaat
Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De dienst begint om 9.30 uur. Voorganger is ds. Marco Roepers, achter het orgel zit Ab Gramsbergen.

Bij deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank in Winsum. De diaconie zamelt ze in en brengt ze er naar toe.

Verder zijn er inzamelingen voor het Werelddiaconaat en voor de kerk.

Zondag 21 oktober, vijfde van de herfst
Twee diensten zijn er vandaag.

Om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Aan deze dienst werkt de Riepster Cantorij mee onder leiding van Henk de Vries. Achter het orgel Bouko Tiggelaar, ds. Tjalling Huisman is voorganger.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Hogeland en het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er – ook – in de Jacobuskerk in Zeerijp een avondgebed. Voorgangers zijn Tineke Zijlstra en Epco Wijngaarden. Wie er orgel speelt is nog een verrassing.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van de Voedselbank het Hogeland.

Zondag 28 oktober, zesde van de herfst
Op ’t Zandt in de Mariakerk begint om 9.30 uur een dienst. Wilko Middel kun je horen spelen op het orgel, achter de tafel staat ds. Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er vandaag voor diaconie en kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland