Diensten wijk maarland 17 sep t/m 22 okt

Zondag 17 september, Startzondag
Vandaag maken we een begin aan een nieuw kerkenwerkseizoen met een Startzondag.

We beginnen met een korte dienst in de Vredekerk in Loppersum om 9.30 uur. Beide predikanten gaan voor, organist is Bouke van der Ploeg.

Er worden ook deze zondag levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank. Het doel van de eerste inzameling moet nog gekozen worden, de tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Na het morgenprogramma is er om 12.30 uur een korte viering in de Jacobuskerk in Zeerijp. Dennis Wubs is dan organist.

Zondag 24 september, eerste van de herfst
Een morgengebed is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Reina Zijlstra en Dianne Velvis gaan voor in deze dienst, het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen.

Inzamelingen zijn er voor Bartimeus / Sonneeerdt, ten behoeve van blinden en slechtzienden; de tweede rondgang is voor het kerkenwerk.

Zondag 1 oktober, Israëlzondag
Twee diensten zijn er vandaag, één ’s morgens en één vroeg in de avond.

Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk op ’t Zandt. De Riepster Cantorij zal onder leiding van cantor Henk de Vries meewerken aan deze dienst. Organist is Wilko Middel, voorganger ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk Kerk en Israël en het eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed in de Dorpskerk in Eenum. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon, Jan Smid bespeelt het orgel.

Aan het eind van het avondgebed kunt u / kun je een gift doen voor het werk van de diaconie.

Zondag 8 oktober, derde van de herfst
Vandaag is er een gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk van Zeerijp. In deze dienst zal Jolanda Beereboom iets vertellen over haar reis voor World Servants naar Malawi, samen met haar medereizigers uit Appingedam krijgt zij de zegen mee (zie verder voorin dit Kerkblad).

Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist is Dennis Wubs.

Bij deze dienst kun je / kunt u weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diakenen zamelen ze in en zorgen dat ze bij Voedselbank Het Hogeland in Winsum bezorgd worden.

De eerste inzameling is voor Stichting Leergeld, de tweede voor de kerk.

De dienst vandaag begint gewoon om 9.30 uur.

Na de dienst is er de mogelijkheid om mee te doen aan een nabespreking ervan (zie verder voorin dit kerkblad).

Zondag 15 oktober, vierde van de herfst
’s Morgens en ’s avonds is er vandaag dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

In de dienst van 9.30 uur zal de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerken. Achter het koororgel zit Jan Smid, achter de tafel staat ds Tjalling Huisman.

De eerste collecte is voor het Werelddiaconaat, de tweede voor het kerkenwerk.

De dienst van 19.00 uur is een Avondmuziek waaraan het koor van het Collegium Musicum Loppersum  met Jelke Hamersma als dirigent  zal meedoen. Verder is er samenzang en zijn er lezingen, voorganger is ds Tjalling Huisman (zie verder voorin dit Kerkblad).

Een inzameling is er voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zondag 22 oktober, vijfde van de herfst
In de Donatuskerk in Leermens  is er om 9.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het werk van de stichting Exodus; de stichting begeleidt gevangenen bij hun terugkeer in de samenleving. De tweede inzameling is voor het werk van het college van kerkrentmeesters ten behoeve van ons kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland