Diensten wijk Maarland 19 april t/m 24 mei

Het moderamen gaat er van uit dat er voorlopig – tot en met Pinksteren – geen kerkdiensten zullen zijn waarin we als gemeente samenkomen. Het heeft daarom weinig zin om hier te schrijven over de kerken waarin de diensten worden opgenomen.
Wel zullen we proberen om zoveel mogelijk elke zondag een dienst uit te zenden via www.Kerkom­roep.nl
Hieronder geef ik een overzicht van de inzamelin­gen per zondag en ook van de plaats waar je op moet klikken bij Kerkomroep.

Zondag 19 april, eerste zondag van Pasen

Om 9.30 uur: www.Kerkom­roep.nl, zoek op Lop­persum, klik op Petrus en Pauluskerk
Inzamelingen voor diaconie en kerk, bankreke­ningnummers voorin dit kerkblad

Zondag 26 april, tweede zondag van Pasen

Om 9.30 uur: www.Kerkom­roep.nl, zoek op Lop­persum, klik op Petrus en Pauluskerk
Inzamelingen voor Vluchtelingenwerk Nederland en kerk.
Bankrekeningnummers voorin het kerkblad, giften voor vluchtelingenwerk op rekening diaconie on­der vermelding van ‘Vluchtelingenwerk’.

Zondag 3 mei, derde zondag van Pasen

Om 9.30 uur: www.Kerkom­roep.nl, zoek op Lop­persum, klik op Petrus en Pauluskerk
Inzamelingen voor Kerk in Actie – traumahulp in Nigeria (nodig door de terreur van Boko Haram) en voor de kerk.
Bankrekeningnummers voorin het kerkblad, giften voor Kerk-in-Actie op rekening diaconie onder ver­melding van ‘traumahulp Nigeria’.

Zondag 10 mei, vierde zondag van Pasen

Om 9.30 uur: www.Kerkom­roep.nl, zoek op Lop­persum, klik op Petrus en Pauluskerk
Inzamelingen voor de Ronald Macdonald huizen (waar ouders van kinderen in het ziekenhuis kun­nen verblijven) en voor de kerk.
Bankrekeningnummers voorin het kerkblad, giften voor Ronald Macdonald huizen op rekening diaco­nie onder vermelding van ‘Ronald Macdonald’.

Zondag 17 mei, vijfde zondag van Pasen

Om 9.30 uur: www.Kerkom­roep.nl, zoek op Lop­persum, klik op Vredekerk.
Een gezamenlijke dienst waarin anders levensmid­delen worden ingezameld voor de Voedselbank. Wilt u iets bijdragen aan het werk van de Voedsel­bank, dan kunt u iets overmaken naar één van de diaconieën onder vermelding van ‘Voedselbank’.
Bankrekeningnummers staan voorin het kerkblad.
De andere inzamelingen zijn voor het Zeemanshuis en de kerk.
Giften voor het Zeemanshuis op rekening van één van de diaconieën onder vermelding van ‘Zee­manshuis’.

Donderdag 21 mei, Hemelvaart

Om 9.30 uur: www.Kerkom­roep.nl, zoek op Lop­persum, klik op Petrus en Pauluskerk
Een gezamenlijke dienst, met collectes voor Zee­manshuis en kerk.
Bankrekeningnummers staan voorin het kerkblad.
Giften voor het Zeemanshuis op rekening van één van de diaconieën onder vermelding van ‘Zee­manshuis’.

Zondag 24 mei, Wezenzondag

Om 9.30 uur: www.Kerkom­roep.nl, zoek op Lop­persum, klik op Petrus en Pauluskerk
Vandaag zijn er inzamelingen voor Kerk in Actie – kansen voor straatkinderen in Oeganda – en voor de kerk.
Bankrekeningnummers voorin het kerkblad, giften voor Kerk-in-Actie op rekening diaconie onder ver­melding van ‘straatkinderen Oeganda’.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland