Diensten wijk Maarland 19 mei tm 30 jun

Zondag 19 mei, vierde zondag na Pasen

Vanmorgen is er eerst het Edukansontbijt, in de Vredekerk in Loppersum.

Daarna, om 10.00 uur, is er de jaarlijkse Tiener­kerkdienst ook in de Vredekerk. Thema is: ik ge­loof, geloof ik. De samenzang in deze dienst worden begeleid door Willem Jan Stuut op piano. Voorgan­gers zijn de tieners, de leiding van de tienerdienst en ds. Tjalling Huisman.

Voorafgaand aan de dienst kunnen weer levens­middelen worden ingeleverd voor de Voedselbank, de diaconie brengt ze naar Winsum.

Verder zijn er collectes voor Edukans en het ker­kenwerk.

’s Avonds is er om 19.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp een Evensong, met medewerking van de koor The Dutch Choral Singers onder leiding van choirmaster Henk de Vries. De samenzang wordt begeleid door organist Vincent Hensen, voorganger is ds Tjalling Huisman. Er is een inzameling voor Stichting De Vrolijkheid.

Voor meer informatie, zie het stukje hiervoor in dit kerkblad.

Zondag 26 mei, vijfde zondag na Pasen

De Riepster Cantorij – onder leiding van Henk de Vries – zingt vandaag in een dienst in de Maria­kerk op ’t Zandt, die begint om 9.30 uur. Achter het orgel hoort u Wilko Middel, ds. Tjalling Huis­man is voorganger.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Donderdag 30 mei, Hemelvaart

Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Dorpskerk van Eenum. Voor wie naar de kerk komt wandelen, heeft koster Jantje Brik vooraf aan de dienst koffie klaar staan. Voorganger vandaag is ds. Marco Roepers, Wilko Middel begeleidt de sa­menzang met orgelmuziek.

Inzamelingen zijn er voor het Zeemanshuis in de Eemshaven, en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 2 juni, Wezenzondag

Een dienst van Schrift en Tafel is er vandaag om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Lopper­sum.

Achter het orgel zit Jan Smid. De Riepster Cantorij draagt haar steentje bij en voorganger is ds. Tjal­ling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Voedselbank en kerken­werk.

Zondag 9 juni, Pinksteren

Vandaag vieren we Pinksteren voor het vierde jaar op rij in clusterverband. Om 10.00 uur begint de dienst in de Vredekerk in Loppersum. Het thema is: Wil je wel geloven dat het groeien, dat het bloei­en, dat het vrucht dragen gaat?

De dienst wordt geleid door ds. Gerard Knol en ds. Marco Roepers. De samenzang wordt begeleid door het clustercombo onder leiding van Anne Nij­land en door organist Bouke van der Ploeg.

De eerste inzameling is de Pinkster zendingscollec­te, de tweede inzameling is voor onze clusteractivi­teiten.

Vrijdag 14 juni, avondmaal in Wiemersheerd

Om 19.00 uur is er een avondmaalsviering in de grote zaal van Zorgcentrum Wiemersheerd in Loppersum. Iedereen is hartelijk welkom, ook als je niet zo oud bent en buiten Wiemersheerd woont. Er is een inzameling voor het werk van de Ronald McDonald huizen.

Zondag 16 juni, Trinitatis

Twee diensten zijn er vandaag.

’s Morgens in de Jacobuskerk in Zeerijp nemen Henk Beukema en Janneke de Jonge afscheid als diaken. Als nieuwe diakenen worden bevestigd Tineke Zijlstra en Janneke Wouda. Voorganger in deze dienst is ds. Tjalling Huisman, Anjo de Haan bespeelt het orgel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in Mariakerk van Oosterwijtwerd. Voorgangers zijn Zwanny Boer en Greetje Nomden van de Commis­sie Avondgebed, Wilko Middel is organist.

Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van onze diaconie.

Zondag 23 juni, eerste van de zomer

Om 9.30 uur is er een dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorganger is ds. Marion Hartman, Wilko Middel speelt op het orgel.

De eerste inzameling is voor het werk van Kerk-in-Actie voor vluchtelingen in Nigeria. De tweede rondgang is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 30 juni, tweede van de zomer

Vandaag is er de jaarlijkse overstapdienst: een aan­tal kinderen uit groep acht van de basisschool gaat naar de middelbare school. Ze stoppen met kinder­nevendienst en worden welkom geheten door de tienerdienst. De kinderen zijn: Jasmine Bijlholt, Anne Roggeveld en Elize Reinders.

Om 9.30 uur komen we samen in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum voor een gezamenlijke dienst. Voorgangers zijn ds. Marco Roepers en ds. Tjalling Huisman, Ab Gramsbergen is organist. Het eerste collectedoel wordt door de kinderen geko­zen, de tweede inzameling is voor de kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland