Diensten Wijk Maarland 2 apr t/m 14 mei

Vijfde zondag van de Veertigdagentijd, 2 april
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voorganger is ds Feike Volbeda, achter het orgel hoort en ziet u Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject (hulp voor mensen met en handicap in Myanmar) en de kerk.

Zesde zondag van de Veertigdagentijd, Palmpasen 9 april
Vandaag begint de Stille Week.

Na afloop van deze dienst zal de Paaskaars uit de kerken weggehaald worden. Tijdens de Paaswake wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen.

Tijdens deze Palmpasendienst kunnen de kinderen in Elthato (naast de kerk) Palmpasenstokken maken. Ergens in de dienst komen zij met de stokken de kerk binnen.

Voorganger vandaag in deze gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp is Jolanda Tuma. Achter het orgel hoort u Bouko Tiggelaar.

De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject (hulp voor mensen met en handicap in Myanmar) en de kerk.

Voorafgaande aan de dienst kunt u / kun je houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt ze in en brengt ze erheen.

Stille Week

Als thema van deze Stille of Goede Week hebben we gekozen: de weg van bevrijding.

Witte Donderdag, 13 april
Om 19.30 uur is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Bouko Tiggelaar, voorganger ds Tjalling Huisman. Inzamelingen zijn er voor hulp voor mensen met en handicap in Myanmar (Veertigdagenproject) en voor de eigen kerk.

In de kring delen we brood en druivensap. Na het bidden van het Luthers avondgebed gaan we in stilte uiteen.

Goede Vrijdag, 14 april
Met die stilte beginnen we in de dienst van vandaag in de Mariakerk in ’t Zandt om 19.30 uur. Organist is Wilko Middel, voorganger ds Tjalling Huisman. We lezen het lijdensverhaal uit het evangelie. Aan het einde van de dienst krijgt ieder de gelegenheid om een kaarsje aan te steken en aan de voet van het kruis te zetten. In stilte gaan we weer uiteen.

Paaswake, zaterdag 15 april
In de stilte van de Goede Vrijdag begint de dienst om 22.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Tijdens de dienst wordt de nieuwe Paaskaars binnengedragen: Licht van Christus! We vieren Pasen en delen in het koor brood en druivensap. Ab Gramsbergen begeleidt de samenzang, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Paasmorgen, zondag 16 april
We vieren dit jaar Pasen om 10.00 uur (!!!!) in de Donatuskerk in Leermens. Weer bespeelt Ab Gramsbergen het orgel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor de drie doelen van het Veertigdagenproject: Jeugddorp de Glind, steun voor ouderen in Moldavië, hulp voor mensen met een handicap in Myanmar. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 23 april, tweede van Pasen
Vandaag is er om 9.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is Wike Spoelstra, organist is Dennis Wubs.

De eerste inzameling is voor noodhulp aan Afrika, vanwege de hongersnood daar, de tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 30 april, derde van Pasen
Vandaag is pastor Marika Meijer onze voorganger, het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen. In een dienst te Leermens, de Donatuskerk, om 9.30 uur ’s morgens.

De eerste inzameling is voor het werk van M.A.F. Flying for Life, deze organisatie verzorgt acute medische hulp in Afrika. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 7 mei, vierde van Pasen
Om 9.30 uur is er een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Achter het orgel Jan Smid, achter de tafel ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk diaconie en kerk.

Zondag 14 mei, vijfde van Pasen
Vandaag kunt u / kun jij weer houdbare levensmiddelen mee naar de kerk nemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt voor dozen en voor vervoer.

De Gezamenlijke dienst van vandaag is een dienst die wordt voorbereid met de Tienerkerkdienst.

We beginnen gewoon om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds Tjalling Huisman, organist Bouke van der Ploeg.

Er is waarschijnlijk een inzameling voor het doel dat het jeugdwerk dit jaar heeft: KIKA, onderzoek naar de genezing van kinderen met kanker.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland