Diensten wijk Maarland 2 dec t/m 25 dec

Zondag 2 december, eerste Advent
In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst voor jong en oud, waarin de kinderen ook een rol zullen spelen. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, Ab Gramsbergen is organist. De dienst begint om 9.30 uur.

De opbrengst van de eerste inzameling is voor De Schutse, hospice voor stervenden in Appingedam.

De opbrengst van de tweede collecte is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 9 december, tweede Advent
Vandaag is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum, die om 9.30 uur begint.

U / je kunt weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank in Winsum, de diaconie zorgt dat die daar terecht komen.

Voorganger in de dienst is dominee Marco Roepers, achter het orgel zit Gerrit Huizenga.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 16 december, derde Advent
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een dienst, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zal meewerken. Anjo de Haan is organist, voorganger is dominee Tjalling Huisman.

Er zijn inzamelingen voor Artsen zonder Grenzen en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 23 december, vierde Advent
In ieder geval drie diensten kan ik voor vandaag noemen, misschien zijn er nog wel meer kerstsamenkomsten.

Om 9.30 uur is er in de Donatuskerk in Leermens een gewone morgendienst. Voorganger is dominee Wike Spoelstra uit Spijk, organist is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor Mercy Ships, schepen die in ontwikkelingslanden aanmeren om medische hulp te verlenen. De tweede inzameling is voor de kerk.

Om 16.30 uur is er de kerstviering in de Dorpskerk van Eenum. Dorpsbewoners vormen ook dit jaar weer een gelegenheidskoortje, dat een aantal kerstliederen zal zingen onder leiding van Harm op ’t Holt. Verder is er samenzang, een kerstvertelling en natuurlijk de lezing van het kerstevangelie. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, organist is weer Bouke van der Ploeg en Piet Meerman speelt trompet.

Er is een collecte om ook volgende jaren weer een kerstviering in Eenum te kunnen organiseren.

’s Avonds om 19.00 uur is er de kinderkerstnacht in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De kinderen zullen een kerstspel spelen, geschreven door Marjolien Kippersluys. Er is samenzang en er is weer een collecte voor een goed doel waarover u / je nog te horen krijgt. Na afloop is er voor iedereen wat te drinken en te snoepen.

Maandag 24 december, Kerstavond
Vanavond is er om 20.00 uur in de Donatuskerk in Leermens een Kerstavonddienst voor jong en oud.

Het thema is: Kijk eens omhoog. Voorganger is ds. S. Alblas. Aan de dienst werken verder mee: muziekkorps Oranje uit ’t Zandt en enkele gemeenteleden die samen een zanggroep vormen.

Voor samenzang bent u / ben je al welkom vanaf 19.45 uur.

Er is een collecte voor Kinderen in de Knel.

Om 22.00 uur is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum een kerstnachtdienst. Brassband Constantijn Huijgens uit Appingedam zal de samenzang begeleiden, voorganger is dominee Tjalling Huisman. Na afloop van de dienst zingen we – als het niet regent – het Ere zij God op het Marktplein. Daarna is er warme chocolademelk en glühwein.

Ook in deze dienst is er een inzameling voor Kinderen in de Knel.

 Dinsdag 25 december, Kerstmorgen
Op deze kerstmorgen komen we samen in de Jacobuskerk van Zeerijp, om 10.00 uur (!!!) De Riepster Cantorij is aanwezig om onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang te ondersteunen en te verfraaien. Voorganger is dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Kinderen in de Knel en voor onze eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland