Diensten wijk Maarland 2 mei t/m 6 juni 2021

Conform het advies van de landelijke PKN mogen 30 personen de diensten bijwonen. Het advies is wel dat kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd om de diensten online, via de kerkomroep, te blijven volgen.

In de diensten zijn er ook weer zangers toegestaan. Het koffiedrinken na de dienst gaat nog niet door.

 Zondag 2 mei, 5e van Pasen
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk te Loppersum.

Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. Fortuin
Organist: Ab Gramsbergen
Zangers: Wippy en Jan Kempenaar.
De 1e collecte is voor het Rode Kruis.
Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie waarvan de
werking in zeven basisbeginselen is gegoten: Menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Deze beginselen vormen de grondslag voor de activiteiten van het Rode Kruis. Het Rode Kruis is de grootste humanitaire organisatie in de wereld. Meer info: www.rodekruis.nl

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Rode Kruis.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

 Zondag 9 mei, 6e van Pasen.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger:  Ds. Marco Roepers.
Organist en zangers: niet bekend.

De 1e collecte is voor Project Zeemanshuis Eemshaven. In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Men kan hier onder het genot van een hapje en drankje o.a. tv kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Het zeemanshuis wordt gerund door vrijwilligers en is zeven dagen per week open. Meer info: Zeemanshuis

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van Project Zeemanshuis Eemshaven.

2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.


Donderdag 13 mei, Hemelvaart.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. Marco Roepers.
Organist: Anjo de Haan.
Zangers: Gerry Dallinga en Klaas Doornbos.

De 1ee collecte is voor: Project Zeemanshuis Eemshaven. Zie  info 9 mei.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag onder vermelding van: Project Zeemanshuis Eemshaven.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 16 mei, Wezenzondag.
Een dienst om 11.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Pastor Hamersma.
Organist: Jan Smid.
Zangers: Beppie Munting en Willem Jan Stuut.

De 1e collecte is voor: Vluchtelingenwerk Noord Nederland. Stichting Vluchtelingen werk Noord Nederland streeft naar een samenleving waarin burgers, overheid (gemeenten), bedrijven en instellingen zich actief inzetten voor de opvang en integratie van vluchtelingen, en waarin vluchtelingen de kans krijgen hun leven op te bouwen en in te richten. Hun werkgebied bestaat uit de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van Vluchtelingenwerk Noord Nederland.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

 Zondag 16 mei, Avondgebed
Avondgebed om 19.00 uur in de Pancratiuskerk in Godlinze. De dienst is niet online te beluisteren.
Voorgangers: De Commissie Avondgebed.
Organist: Wilko Middel.
Zangers: Tineke Zijlstra en Mattheus van der Broek.

De collectes zijn dezelfde als in de morgendienst van deze dag.

Zondag 23 mei, Pinksteren.
Een clusterdienst om 10.00 uur in de Vredekerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorgangers zijn ds. Schimmel en ds. Knol.
Ab Gramsbergen is organist. Zangers en collectes zijn nog niet bekend.

Zondag 30 mei, Trinitatis.
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk te Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. Spoelstra.
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers: Gerry Dallinga en Jan Kempenaar.

De 1ee collecte is voor: Tearfund.
Tearfund is een internationale ontwikkelingsorganisatie met als werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het doel van Tearfund is om mensen te helpen om zelf op te staan uit armoede en onrecht. Dat proberen zij te bereiken door op materieel, sociaal en geestelijk terrein hulp te bieden.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van Tearfund

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

 Zondag 6 juni, 2e van Trinitatis.
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. Marion Hartman.
Bevestiging van ambtsdragers.
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers: Wippy Kempenaar en Fenko Zijlstra.

De 1e collecte is voor het Ronald McDonald Huis. Als een kind ernstig ziek in het ziekenhuis ligt, en ouders niet in de buurt wonen, mogen zij in het Ronald McDonald Huis logeren. De ouders kunnen indien nodig binnen een paar minuten bij hun kind zijn. Broers en zussen van de zieke kinderen mogen ook blijven logeren in het huis. De familie kan koken, eten, slapen en tv kijken. Net als thuis.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van Ronald McDonald Huis.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Zie, God is mijn helper, de Heer is het die mijn leven draagt.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland