Diensten wijk Maarland 20 feb/3 apr 2022

Zondag 20 februari, 8e Epifanie.
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
online luisteren via: kerkomroep
Voorganger: Ds. André v.d. Bor.
Organist: Dennis Wubs

De 1e collecte is voor: Zeemanshuis Eemshaven.
In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Men kan hier onder genot van een hapje en een drankje onder andere TV kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Het Zeemanshuis wordt gerund door vrijwilligers en is zeven dagen per week open.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Zeemanshuis, Eemshaven.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 27 februari, 9e Epifanie.
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
online luisteren via: kerkomroep
Voorganger: Ds. André v.d. Bor.
Organist: Ab Gramsbergen

De 1e collecte is voor: Amnesty International.
Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Ze proberen met uw steun martelingen te voorkomen, rechten van vrouwen te beschermen en te zorgen voor een betere toekomst voor kinderen die vluchten voor geweld.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Amnesty International.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Woensdag 2 maart, Aswoensdag.
Een dienst (onder voorbehoud) in de Donatuskerk in Leermens.
Voorgangers: André van den Bor en Marika Meijer (nog niet bekend)
Organist: Wilko Middel

1e collecte: het eerste doel voor de Veertigdagentijd, Voedselbank Eemsdelta.

Voedselbank Eemsdelta.
Stichting Voedselbank Eemsdelta is een particulier initiatief en staat los van welke wettelijke regeling dan ook. De voedsel-bank is een vrijwilligersorganisatie die afhankelijk is van giften en donaties. Zij zijn actief in de gemeente Eemsdelta met uitgiftpunten in Delfzijl en Loppersum en werken samen met andere professionele en vrijwillige organisaties, zoals bijv.  Kledingbank Maxima, de Volkskredietbank enz. Zij geven wekelijks voedselpakketten aan mensen die door wat voor reden dan ook tijdelijk in financiële problemen zijn gekomen. De criteria om voor voedsel in aanmerking te komen worden vastgesteld door de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Voedselbank Eemsdelta.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 6 maart, 1e van de Veertigdagentijd.
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk.
online luisteren via: kerkomroep.
Voorgangers: leden van de Morgengebedcommissie.
Organist: Jan Smid

1e collecte: het eerste doel voor de Veertigdagentijd, Voedselbank Eemsdelta. Zie bij 2 maart.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

 Zondag 13 maart, 2e van de Veertigdagentijd.
Een gezamenlijke dienst van Schrift en Tafel om 9.30 uur in de Vredekerk.
online luisteren via: kerkomroep, of kijken en luisteren via Youtube
Voorganger: ds. André van den Bor
Organist: niet bekend

De 1e collecte: zie bij 2 maart.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 20 maart, 3e van de Veertigdagentijd.
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
online luisteren via: kerkomroep
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: Bouko Tichelaar.
De 1e collecte: het tweede doel van de veertigdagentijd:

Unicef: kinderen op de vlucht.
Kinderen vluchten met hun familie of alleen voor oorlog, geweld, extreme armoede en natuurrampen. Oorzaken waar ze niets aan kunnen doen, maar waarvoor ze wel de hoogste prijs betalen. Leren spelen, gezond opgroeien in een veilige omgeving: dat zit er niet in als kinderen op de vlucht zijn. Unicef biedt hulp in conflictregio’s. Wereldwijd en ook in Nederland komen zij op voor de rechten van ieder kind. Unicef zorgt er o.a. voor dat gevluchte en migrantenkinderen beschermd worden tegen geweld, mishandeling uitbuiting en levens- bedreigende situaties.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Unicef, kinderen op de vlucht.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 27 maart, 4e van de Veertigdagentijd.
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
online luisteren via: kerkomroep
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: Ab Gramsbergen.

De 1e collecte: zie bij 20 maart.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 3 april, 5e van de Veertigdagentijd.
Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens.
Voorganger: de heer Egbert Smit uit Westeremden.
Organist: Wilko Middel
De 1e collecte: zie bij 20 maart.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland