Diensten wijk Maarland 21 juli t/m 15 sept

Zondag 21 juli, vijfde van de zomer

Een morgengebed is er in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Gerda Potze, organist is Henk de Vries. Aanvang: 9.30 uur.

Collectes zijn er voor respectievelijk het werk van onze diakenen en het werk van onze kerkrentmeesters.

Zondag 28 juli, zesde van de zomer

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is vandaag onze voorganger pastor Marika Meijer. Organist is Ab Gramsbergen. De dienst begint om 9.30 uur.

De opbrengst van de eerste inzameling is voor het plaatselijke vluchtelingenwerk, de tweede inzameling is bestemd voor het kerkenwerk.

Zondag 4 augustus, zevende van de zomer

Ds Hilde Boekeloo, geestelijk verzorger in het Martini Ziekenhuis, gaat om 9.30 uur voor in een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Bouko Tiggelaar.

Inzamelingen zijn er voor Artsen zonder Grenzen en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 11 augustus, achtste van de zomer

Een gezamenlijke dienst is er om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Voor deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt dat de spullen er komen.

Voorganger vandaag is ds Itse de Boer, emeritus predikant uit Groningen; Jan Smid is organist.

Collectes zijn er voor het Zeemanshuis in de Eemshaven en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 18 augustus, negende van de zomer

Twee diensten zijn er vandaag;

’s morgens om 9.30 uur is er dienst in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorganger is ds Tjalling Huisman, op het orgel hoort u / hoor je Wilko Middel spelen.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Dorpskerk van Eenum. Voorgangers zijn Epco Wijngaarden en Tineke Zijlstra van de Commissie Avondgebed, organist is Ab Gramsbergen. Bij de uitgang is er een collecte voor het werk van onze plaatselijke diaconie.

Zondag 25 augustus, tiende van de zomer

Een dienst van Schrift en Tafel is er in de Jacobuskerk in Zeerijp. De organist is nog onbekend, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint om 9.30 uur.

De eerste inzameling is voor het plaatselijke werk van Humanitas, de tweede voor ons kerkenwerk.

Zondag 1 september, elfde van de zomer

Vandaag is er weer een dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp, om 9.30 uur. Door de ingebruikname van het orgel van de Petrus en Pauluskerk is er wat geschoven in het rooster, vandaar. Organist is Anjo de Haan, voorganger is weer ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is bestemd voor de Lepra zending, de tweede voor ons kerkenwerk.

Zondag 8 september, twaalfde van de zomer

Twee diensten zijn er vandaag: om 9.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt. Wilko Middel begeleidt de samenzang met orgelspel, ds Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste collecte is bestemd voor De Open Hof, opvangcentrum in Groningen voor dak- en thuislozen; de opbrengst van de tweede collecte is voor ons eigen kerkenwerk.

Om 19.00 uur is er weer een avondgebed, dit keer in de Andreaskerk in Westeremden. Titia Vriesema en Tineke Zijlstra van de Commissie Avondgebed gaan voor. Wie er op het orgel speelt, dat is nog een verrassing.

Bij de uitgang is er een inzameling voor De Open Hof.

Zondag 15 september, dertiende van de zomer

Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Donatuskerk in Leermens. Wie de voorgangers zijn van de Commissie Morgengebed is nog een verrassing, organist is welbekend: Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor Tear, dat helpt mensen in ontwikkelingslanden om op te staan uit armoede en onrecht; Tear werkt daarbij samen met lokale organisaties. De tweede inzameling is voor de kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland