Diensten wijk Maarland 22 jan t/m 5 mrt

Derde van Epifanie, zondag 22 januari
Om 9.30 uur is er dienst in de Donatuskerk in Leermens. Achter het orgel Ab Gramsbergen, voorganger is professor Riet BonsStorm.

Inzamelingen zijn er voor ‘zorg voor ouderen in Moldavië’ en voor de kerk.

Vierde van Epifanie, zondag 29 januari
Vandaag is er om 9.30 uur dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Henk de Vries, ds Tjalling Huisman is voorganger.

Inzamelingen zijn er voor de voedselbank Hogeland en voor de kerk.

Vijfde van Epifanie, zondag 5 februari
Om 9.30 uur is er een dienst in de Donatuskerk  in Leermens. Voorganger is ds Wike Spoelstra, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel.

Inzamelingen zijn er voor het werk van het Werelddiaconaat en voor het eigen kerkenwerk.

Zesde van Epifanie, zondag 12 februari
Vandaag is er een Kerk & Film dienst. In deze gezamenlijke dienst willen we aandacht besteden aan Beelden van Jezus. De films kunt u / kun jij op de filmavonden bekijken. De films bekijken is leuk en leerzaam, maar uiteraard geen voorwaarde om aan de kerkdienst deel te nemen: ook zonder de films te zien, kan de dienst een verrijking zijn.

De dienst vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum en begint om 9.30 uur.

Voorganger is ds Tjalling Huisman, in samenwerking met Melson Zwerver.

Zang is er van Roy Nikijuluw en Tineke Zijlstra, orgelspel van Jan Smid.

De inzamelingen zijn bestemd voor respectievelijk de Stichting Leergeld en de eigen kerk.

Zevende van Epifanie, zondag 19 februari
Er is vandaag een dienst in de Donatuskerk in Leermens. De voorganger is Hilde Boekeloo uit Groningen, organist is Wilko Middel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Achtste van Epifanie, zondag 26 februari
Om 9.30 uur is er een morgengebed in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorgangers zijn Thea Steenwijk en Reina Zijlstra, organist is Bouko Tiggelaar.

De eerste inzameling is voor het werk van de Regenboog Groep, die zich inzet voor daklozen en verslaafden in Amsterdam. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Aswoensdag, woensdag 1 maart
Om 19.30 uur is er een avondgebed in de Donatuskerk in Leermens, de Veertigdagentijd begint op deze Aswoensdag. Wie wil kan in de dienst een Askruisje halen. Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds Tjalling Huisman, organist is Wilko Middel. De Riepster Cantorij zingt mee in deze dienst.

Er is een inzameling voor het collectedoel van het Veertigdagenproject.

Eerste zondag van de Veertigdagentijd, Biddag, 5 maart
In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum zijn er vandaag twee diensten.

Om 9.30 uur gaat ds Tjalling Huisman voor en bespeelt Ab Gramsbergen het orgel.

Inzameling zijn er voor het Veertigdagenproject en voor de kerk.

Om 19.00 uur is er aan Avondmuziek, waar het Collegium Musicum Loppersum meewerkt.

Muzikale leiding is in handen van Jelke Hamersma, voorganger in de liturgie is ds Tjalling Huisman. In deze dienst is er een inzameling voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland