Diensten wijk Maarland 23 dec t/m 27 jan

Zondag 23 december, vierde Advent
In ieder geval vier diensten kan ik voor vandaag noemen, misschien zijn er nog wel meer kerstsamenkomsten.

Om 9.30 uur is er in de Donatuskerk in Leermens een gewone morgendienst. Voorganger is ds.Wike Spoelstra uit Spijk, organist is Wilko Middel. De eerste inzameling is voor Mercy Ships, schepen die in ontwikkelingslanden aanmeren om medische hulp te verlenen. De tweede inzameling is voor de kerk.

Om 16.30 uur is er de kerstviering in de Dorpskerk van Eenum. Dorpsbewoners vormen ook dit jaar weer een gelegenheidskoortje, dat een aantal kerstliederen zal zingen onder leiding van Harm op ’t Holt. Verder is er samenzang en natuurlijk de lezing van het kerstevangelie. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, Bouke van der Ploeg en Piet Meerman begeleiden de samenzang. Het thema is: Kerst bij de buren.

Er is een collecte om ook volgende jaren weer een kerstviering in Eenum te kunnen organiseren.

’s Avonds om 19.00 uur is er de kinderkerstnacht in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De kinderen zullen een kerstspel spelen, dat als titel heeft Dromen van kerst. Het is weer geschreven door Marjolien Kippersluijs. Er is samenzang, begeleid door Loppersums Harmonie. Ook is er een collecte voor Stichting De Vrolijkheid. Na afloop is er voor iedereen wat te drinken en te snoepen.

En om 19.30 uur is er een dienst in de Pancratiuskerk in Godlinze, georganiseerd door een plaatselijke groep onder leiding van Jan Windt. Het mannenkoor uit Leek zal weer zingen. Natuurlijk is er veel ruimte voor samenzang van bekende kerstliederen. En niet te vergeten: als u / jij de kerk binnenkomt is er vooraf aan de dienst warme chocolademelk.

Maandag 24 december, Kerstavond
Vanavond is er om 20.00 uur in de Donatuskerk in Leermens een Kerstavonddienst voor jong en oud.

Het thema is: Kijk eens omhoog. Voorganger is ds. S. Alblas. Aan de dienst werken verder mee: muziekkorps Oranje uit ’t Zandt en enkele gemeenteleden die samen een zanggroep vormen.

Voor samenzang bent u / ben je al welkom vanaf 19.45 uur. Er is een collecte voor Kinderen in de Knel.

Om 22.00 uur is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum een kerstnachtdienst. Brassband Constantijn Huygens uit Appingedam zal de samenzang begeleiden, voorganger is ds. Tjalling Huisman. Het thema is Uit je bubbel. Na afloop van de dienst zingen we – als het niet regent – het Ere zij God op het Marktplein. Daarna is er warme chocolademelk en glühwein.

Ook in deze dienst is er een inzameling voor Kinderen in de Knel.

 Dinsdag 25 december, Kerstmorgen
Op deze kerstmorgen komen we samen in de Jacobuskerk van Zeerijp, om 10.00 uur (!!!) De Riepster Cantorij is aanwezig om onder leiding van Henk de Vries de gemeentezang te ondersteunen en te verfraaien. Voorganger is ds. Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Kinderen in de Knel en voor onze eigen kerkenwerk.

 Zondag 30 december
Vandaag is er om 9.30 uur weer dienst in de Donatuskerk in Leermens. Na alle kerstvieringen kies ik voor vandaag voor de vorm van een eenvoudig morgengebed. Achter het orgel Wilko Middel, achter de tafel ds. Tjalling Huisman.

Er zijn collectes voor diaconie en kerk.

Maandag 31 december, oudjaar
Een gezamenlijke dienst is er om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger ds. Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de projecten van De wilde Ganzen, de tweede voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 6 januari, Epifanie
Om 9.30 uur is er vandaag dienst in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, wie organist is hoort en ziet u ter plekke.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 13 januari
Vandaag is er om 9.30 uur een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

U kunt weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank, de diaconie zamelt ze in en zorgt voor vervoer.

Voorganger is ds. Marco Roepers, de organist is nog niet bekend.

De eerste inzameling is voor het Zeemanshuis in de Eemshaven, de tweede voor de kerk.

Zondag 20 januari
In de Donatuskerk in Leermens hebben we een dienst van Schrift en Tafel. Wie op het orgel speelt is nog niet bekend, maar ds. Tjalling Huisman is voorganger. De dienst begint om 9.30 uur.

De opbrengst van de eerste collecte is voor Kerk in Actie, voor hulp in de droogte in Ethiopië. De opbrengst van de tweede collecte is voor de kerk.

Zondag 27 januari
Vandaag is er weer een dienst voor jong & oud, waaraan de kinderen mee zullen werken. We komen om 9.30 uur samen in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, orgelspel is er van…..dat is een verrassing.

De eerste inzameling is voor NGSK, die zich inzet voor een samenleving waar kinderen met en zonder handicap samen opgroeien. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland