Diensten wijk Maarland 23 dec t/m 28 jan

Zaterdag 23 december, Kinderkerstnacht
Om 19.00 uur is er weer de jaarlijkse kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in  Loppersum. In deze gezamenlijke dienst spelen de kinderen een kerstspel, geschreven door Marjolien Kippersluys. Het heet Roos is boos. Tussen de bedrijven door zingen we samen kerstliederen, begeleid door Loppersum’s Harmonie. Er is een inzameling voor ‘Muziek aan bed’, een activiteit voor zieke kinderen in het Beatrix Kinderziekenhuis in Groningen. Na afloop is er iets te eten en te drinken voor iedereen.

Om 19.30 uur is er een kerstviering in Godlinze, naar de zaterdag verplaatst omdat dit jaar Vierde Advent en Kerstavond samenvallen. Er is samenzang begeleid door organist Jan Bakker, er is een kerstverhaal in het Gronings en er zingt een koor uit Grijpskerk.

Zondag 24 december, Kerstavond
Op deze zondag is er eens geen morgendienst, maar wel twee avonddiensten.

Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Mariakerk in ’t Zandt. Deze dienst is een gezamenlijke activiteit van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland.

Het kerstverhaal zal worden gelezen en er is veel ruimte voor samenzang. Organist is Wilko Middel, op de trompet spelen Agnes Brondijk en Henk Kuik. Voorganger is ds. Tjalling Huisman. Na afloop van de dienst is er warme glühwein en chocolademelk.

Om 22.00 uur is er een gezamenlijke kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. In deze dienst zingt het koor ‘Jong Vocaal Groningen’. De samenzang wordt begeleid door organist Ab Gramsbergen, voorganger is ds. Marco Roepers. Na afloop van de dienst is ook hier warme chocolademelk en glühwein. De eerste inzameling in beide diensten is voor Kinderen in de knel, de tweede rondgang is voor de kerk.

Maandag 25 december, Kerstmorgen
Om 10.00 uur is er een dienst in de Jacobuskerk  in Zeerijp. Organist is Anjo de Haan, voorganger ds. Tjalling Huisman. We lezen het kerstverhaal

en er is een kerstvertelling. Er is gemeentezang en Tineke Zijlstra en Gerry Dallinga zullen samen een paar liederen zingen. Er zijn inzamelingen voor Kinderen in de knel en voor de kerk.

Zondag 31 december, Oudjaar
Vandaag is er een gezamenlijke oudejaarsdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Anders dan andere jaren is deze dienst ’s morgens, om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, muzikale begeleiding van de gemeentezang is in handen van organist Ab Gramsbergen. Inzamelingen zijn er voor de projecten van Wilde Ganzen en voor het kerkenwerk.

Zondag 7 januari, Epifanie
Om 9.30 uur is er een dienst in de Donatuskerk in Leermens. In deze dienst gaat het over de betekenis van zegenen (zie het stukje hierboven). Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds. Tjalling Huisman. Organist is Wilko Middel.

De eerste inzameling is voor de ‘Open Hof’ in Groningen, opvangcentrum voor thuis en daklozen. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 14 januari, Tweede na Epifanie
Een gezamenlijke dienst is er in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om 9.30 uur. Voorganger is ds Marco Roepers, organist Jan Smid.

U / je kunt vandaag weer levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank ‘Het Hogeland’ in Winsum. De diaconie zorgt ervoor dat de spullen daar komen.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 21 januari, Derde na Epifanie
Vandaag is er een dienst van Schrift en Tafel in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Ab Gramsbergen, voorganger is ds. Tjalling Huisman. Er wordt geld ingezameld voor Amnesty International en voor de kerk.

Zondag 28 januari, Vierde na Epifanie
Een dienst voor jong & oud is er vandaag om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Henk de Vries, ds Tjalling Huisman is voorganger. De collectes zijn voor diaconie en kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland