Diensten wijk Maarland 25-03 t/m 29/04

Zondag 25 maart, Palmpasen
Vandaag begint de Stille Week, die eindigt met de Paaswake volgende zaterdag.

We hebben een gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. De dienst begint om 09.30 uur. Kinderen kunnen tijdens deze dienst een Palmpasenstok maken.

Voorganger vandaag is dominee Tjalling Huisman, organist is Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject: tegengaan van kinderarbeid in India; en voor de kerk.

 Donderdag 29 maart, Witte Donderdag
Het thema van de diensten de komende dagen is ‘verbonden’.

Vandaag vindt de dienst om 19.30 uur plaats in de Donatuskerk in Leermens. Er staat geen Paaskaars in de kerk.

We lezen de woorden van de instelling van het avondmaal uit Marcus en we delen brood en druivensap. Zoals afgesproken tijdens de laatste gemeenteavond eens een keer niet in de kring, ieder kan naar voren komen om brood en druivensap te ontvangen. Daarna wordt in stilte de avondmaalstafel leeggemaakt, we bidden samen het Luthers avondgebed.

De Riepster Cantorij zal zingen, onder leiding van gastcantor Leo van Noppen, organist is Ab Gramsbergen en voorganger dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de Indiase organisatie SAVE, die strijdt tegen kinderarbeid in de textielindustrie; dit is het derde doel dat de diaconie heeft uitgekozen als Veertigdagenproject.

De tweede inzameling is voor de kerk.

Vrijdag 30 maart, Goede Vrijdag
Weer begint de dienst om 19.30 uur, maar ditmaal vindt hij plaats in de Mariakerk van ’t Zandt. Ook vandaag staat er geen Paaskaars in de kerk.

De dienst begint en eindigt in stilte. We lezen delen van het lijdensverhaal en aan het eind krijgt ieder de gelegenheid om een kaarsje neer te zetten aan de voet van het kruis.

Gerda Tuinstra zal een aantal stukken op marimba spelen, de samenzang begeleidt Wilko Middel en voorganger is dominee Tjalling Huisman.

Zaterdag 31 maart, Kinderpaaswake
Alle kinderen en hun ouders of opa, oma van harte welkom om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Zaterdag 31 maart, Paaswake
Vanavond begint de gezamenlijke dienst om 22.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Het thema is ‘verbonden’.

De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht. We delen samen brood en druivensap in de kring in het koor van de kerk.

Organist is Ab Gramsbergen, voorganger dominee Marco Roepers.

Zondag 1 april, Paasmorgen
Om 10.00 uur (!!!!) is er dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Het thema is ‘verbonden’, de nieuwe Paaskaars staat voorin de kerk.

Samen met de Riepster Cantorij – dit keer weer onder leiding van Henk de Vries – zingen we Paasliederen. Organist Anjo de Haan zal de luiken voor het orgel weer openen, nu de veertig dagen voorbij zijn. Het is Pasen! Voorganger is dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is weer voor de Indiase organisatie SAVE, die strijdt tegen kinderarbeid in de textielindustrie. De tweede is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 8 april, tweede van Pasen
Vandaag drukt de 18+ gespreksgroep zijn stempel op de dienst. We lezen het verhaal uit het Johannesevangelie over de ongelovige Thomas, hoewel de vraag is of die titel Thomas recht doet.

De dienst vindt plaats in de Vredekerk in Loppersum en begint om 09.30 uur. Organist is Gerard Kadijk, dominee Tjalling Huisman is voorganger.

Voorafgaand aan deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de voedselbank. Inzamelingen zijn er voor de Stichting Leergeld en de eigen kerk.

Zondag 15 april, derde van Pasen
Vandaag hebt u de keuze – al is dat niet anders dan andere zondagen – tussen een dienst in de Donatuskerk in Leermens om 09.30 uur en een dienst in de Doopsgezinde Vermaning in Zijldijk (Fivelweg 29) om 10.00 uur. In Leermens gaat de doopgezinde predikant dominee Fokke Fennema voor, het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel. In Zijldijk is dominee Tjalling Huisman voorganger, organist is Trijntje Diepenbroek.

In Leermens is de eerste inzameling voor “Gevangenenzorg Noord Nederland”, die zorgt voor de opvang van de familie van een gevangene en voor de gevangene na vrijlating. De tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

Meer over deze dienst, zie hiervoor in dit kerkblad.

Zondag 22 april, vierde van Pasen
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 09.30 uur een dienst van Schrift en Tafel. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries ondersteunt en verfraait vandaag de gemeentezang. Organist is nog niet bekend, voorganger is dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor het Lilianefonds, dat zich inzet voor kinderen met een handicap. De tweede inzameling is voor het kerkenwerk.

Zondag 29 april, vijfde van Pasen
Twee diensten zijn er vandaag, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 09.30 uur gaat Hilde Boekeloo voor, terwijl Gerard Kadijk organist is.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed (zie elders in dit kerkblad), waarin twee leden van de commissie avondgebed voorgaan: Gerry Dallinga en Tineke Wieringa. De samenzang begeleidt Wilko Middel.

Na afloop kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland