Diensten wijk Maarland 25 feb t/m 25 mrt

Zondag 25 februari, tweede zondag van de 40 dagentijd
Om 9.30 uur in Leermens in de Donatuskerk is er een morgengebed. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en André Dallinga, organist is Ab Gramsbergen. De eerste inzameling is voor één van de doelen van het Veertigdagenproject: armoede bestrijding in Nederland door middel van het project SchuldHulpMaatjes. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 4 maart, derde zondag van de 40 dagentijd
Vandaag is er een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Voorganger is dominee Feike Volbeda uit Groningen, het orgel wordt bespeeld door Anjo de Haan. De eerste rondgang is voor SchuldhulpMaatjes, een van de projecten van de Veertigdagentijd. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 11 maart, vierde zondag van de 40 dagentijd
Twee diensten zijn er vandaag, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 9.30 uur is voorganger dominee Itse de Boer uit Groningen, voorheen Farmsum. Het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor SchuldhulpMaatjes en voor de kerk.

Om 19.30 uur is er een Avondmuziek met zang van de koren van het Collegium Musicum Loppersum onder leiding van Jelke Hamersma. Organist is Henk de Vries en dominee Tjalling Huisman voorganger. Er in een collecte voor het werk van het Collegium Musicum Loppersum.

Zie ook Collegium Musicum Loppersum

Vrijdag 16 maart, avondmaal Wiemersheerd
Om 19.00 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Grote Zaal in Wiemersheerd. Iedereen van harte welkom, ouder of jonger, uit Wiemersheerd of van elders.

Zondag 18 maart, vijfde zondag van de 40 dagentijd/ Biddag
In de Donatuskerk in Leermens is er om 9.30 uur dienst. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel en dominee Tjalling Huisman is voorganger.

De eerste inzameling is voor het derde doel van het Veertigdagenproject: het tegengaan van kinderarbeid in India. De tweede inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 25 maart, Palmpasen
Vandaag begint de Stille Week, die eindigt met de Paaswake volgende zaterdag.

We hebben een gezamenlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. De dienst begint om 9.30 uur. Kinderen kunnen tijdens deze dienst een Palmpasenstok maken.

Voorganger vandaag is dominee Tjalling Huisman, organist is Dennis Wubs.

Inzamelingen zijn er voor het Veertigdagenproject: tegengaan van kinderarbeid in India; en voor de kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland