Diensten wijk Maarland 26 jan t/m 16 feb

Belijdenisdienst

Op zondag 26 januari hebben we een feestelijke dienst: dan doet Bas Huizing belijdenis van zijn ge­loof. De dienst is in de Jacobuskerk van Zeerijp en begint gewoon om half tien. De Riepster Cantorij zal de gemeentezang ondersteunen en verfraaien.

Iedereen hartelijk welkom!

Zondag 19 januari, derde van Epifanie

Een dienst van Schrift en Tafel is er om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens. De organist is Jan Smid, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 26 januari, vierde van Epifanie

Een bijzondere dienst vandaag: Bas Huizing doet belijdenis van zijn geloof.  De dienst begint om 9.30 uur in de Jacobuskerk van Zeerijp. Anjo de Haan bespeelt het orgel, de Riepster Cantorij zingt onder leiding van Henk de Vries. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor De Schutse, hospice in Appingedam; de tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 2 februari, vijfde van Epifanie

Vandaag is er weer een dienst voor jong & oud in de Donatuskerk in Leermens. Voorganger is ds Tjalling Huisman, Wilko Middel bespeelt het orgel. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor Werelddiaconaat en kerk.

Zondag 9 februari, zesde van Epifanie

Een gezamenlijke dienst is er vandaag om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum. Iedereen kan weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank in Winsum. De diaconie zorgt dat ze daarheen gebracht worden.

Organist vandaag is Gerard Hiemstra, ds Tjalling Huisman is voorganger.

Inzamelingen zijn er voor Zeemanshuis en kerken­werk.

Zondag 16 februari, zevende van Epifanie

In de Donatuskerk in Leermens is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn Henk Dragstra en Gerda Potze, organist is Wilko Middel.

De inzamelingen zijn voor KIKA en voor de kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland