Diensten wijk Maarland 26 nov t/m 25 dec

Zondag 26 november, Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag noemen we weer de namen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, ter nagedachtenis zetten we een rode roos in de vaas op de liturgietafel. En een wit roosje voor kinderen die geboren zijn. Dit jaar vindt deze dienst plaats in de Jacobuskerk van Zeerijp. Het is een dienst van Schrift en Tafel, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerkt. Het orgel wordt bespeeld door Bouko Tiggelaar, voorganger is ds Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 3 december, Eerste Advent
Om 9.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. De 18+ gespreksgroep bereidt deze dienst voor. Organist is Jan Smid, voorganger is ds Tjalling Huisman.

Voor deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Het Hogeland in Winsum. De diakenen zorgen dat de Voedselbank de spullen krijgt.

Inzamelingen zijn er voor de Stichting Leergeld, die zich inzet voor kinderen in gezinnen waar weinig geld is – de tweede rondgang is voor ons eigen kerkenwerk.

Na afloop van de dienst zal Jolanda Beereboom vertellen over haar reis naar Malawi.

Zondag 10 december, Tweede Advent
Op deze tweede advent is er dienst in Zeerijp, in de Jacobuskerk. Anjo de Haan hoort u orgel spelen, ds Tjalling Huisman is voorganger. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor de Voedselbank Het Hogeland en voor de eigen kerk.

Zondag 17 december, Derde Advent
De Riepster Cantorij werkt mee aan een morgengebed in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Henk Dragstra en Thea Steenwijk, organist is Wilko Middel. De dienst begint om 9.30 uur.

De collectes zijn voor respectievelijk het werk van onze eigen diakenen en het werk van onze eigen kerkrentmeesters.

Om 16.30 uur is er – zoals elk jaar – weer de advents- / kerstviering in de Dorpskerk van Eenum.

Ainum Vocalis, gelegenheidskoor van het dorp, zingt een aantal liederen onder leiding van Harm op ’t  Holt. Bouke van der Ploeg en  Piet Meerman verzorgen de muzikale begeleiding van de samenzang. Voorganger is ds Marco Roepers.

Zaterdag 23 december, Kinderkerstnacht
Om 19.00 uur is er weer de jaarlijkse kinderkerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk van Loppersum. In deze gezamenlijke dienst spelen de kinderen een kerstspel, geschreven door Marjolien Kippersluys. Tussen de bedrijven door zingen we samen kerstliederen. Na afloop is er iets te eten en te drinken voor iedereen.

Om 19.30 uur is er een kerstviering in Godlinze, naar de zaterdag verplaatst omdat dit jaar Vierde Advent en Kerstavond samenvallen. Er is samenzang begeleid door organist Jan Bakker, er is een kerstverhaal in het Gronings en er zingt een koor uit Grijpskerk.

Zondag 24 december, Kerstavond
Op deze zondag is er eens geen morgendienst, maar wel twee avonddiensten.

Om 20.00 uur is er een kerstavonddienst in de Mariakerk in ’t Zandt. Deze dienst is een gezamenlijke activiteit van de Gereformeerde kerk ’t Zandt – Godlinze en de Hervormde wijkgemeente Maarland.

Het kerstverhaal zal worden gelezen en er is veel ruimte voor samenzang. Organist is Wilko Middel, voorganger is ds Tjalling Huisman. Na afloop van de dienst is er warme glühwein en chocolademelk.

Om 22.00 uur is er een gezamenlijke kerstnachtdienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. In deze dienst zingt het koor ‘Jong Vocaal Groningen’. De samenzang wordt begeleid door organist Ab Gramsbergen, voorganger is ds Marco Roepers. Na afloop van de dienst is ook hier warme chocolademelk en glühwein.

De eerste inzameling in beide diensten is voor Kinderen in de knel, de tweede rondgang is voor de kerk.

Maandag 25 december, Kerstmorgen
Om 10.00 uur is er een dienst in de Jacobuskerk  in Zeerijp. Organist is Anjo de Haan, voorganger ds Tjalling Huisman. Er zijn inzamelingen voor Kinderen in de knel en voor de kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland