Diensten Wijk Maarland 27 jan tm 03 mrt

Zondag 3 februari

Ds. Marion Hartman is zo aardig deze dienst van mij over te nemen, ik heb in de week hiervoor drie cursusdagen. We komen om 9.30 uur samen in de Donatuskerk in Leermens. Achter het orgel ziet en hoort u Wilko Middel.

Het is vandaag zondag Werelddiaconaat, de eerste collecte is bestemd voor één van de doelen van het Werelddiaconaat. De tweede rondgang is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 10 februari

In de Vredekerk in Loppersum is er vandaag een dienst met en door de achttienplus gespreksgroep, samen met ds. Tjalling Huisman en misschien ook anderen.

De dienst begin om 9.30 uur. Het thema wordt iets als ‘Geen zorgen?’.

Muzikale begeleiding wordt vandaag verzorgd door Bouke van der Ploeg.

Het is ook weer mogelijk om levensmiddelen (wel graag houdbare) mee te nemen voor de Voedselbank. De eerst inzameling is voor het Zeemanshuis, de tweede voor de kerk.

Zondag 17 februari

Twee diensten zijn er vandaag, beide beginnen om 9.30 uur.

Een gezamenlijke dienst is er in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is daar ds. Marco Roepers, organist van de dag is Gerrit Huizenga. In deze dienst is er Tienernevendienst.

Een Morgengebed is er in de Donatuskerk in Leermens. Voorgangers zijn Henk Dragstra en André Dallinga, Ab Gramsbergen is organist.

In beide diensten zijn er inzamelingen voor diaconie en kerk.

Zondag 24 februari

Voorganger vandaag in een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is Anita van der Heide, bijna dominee en al een aantal jaar docente Godsdienstig Vormingsonderwijs aan OBS De Wilgenstee in Zeerijp en de Beatrixschool in Loppersum. Organist is Ab Gramsbergen. De dienst begint om 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor respectievelijk zending en kerk.

Zondag 3 maart

Vandaag zingt de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries in een dienst van Schrift en Tafel in de Jacobuskerk in Zeerijp. Het is een dienst in het carnavalsweekend, dat vooraf gaat aan Aswoensdag en de Veertigdagentijd. De organist voor deze dag is nog niet bekend. De aanvangstijd wel, dat is 9.30 uur.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Laat uw leven niet beheersen door geldzucht, neem genoegen met wat u hebt. Hij heeft immers zelf gezegd: ‘Nooit zal Ik u afvallen, nooit zal Ik u verlaten.’

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland