Diensten wijk Maarland 28 jan t/m 25 feb

Zondag 28 januari, vierde na Epifanie
Een dienst voor jong & oud is er vandaag om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp. Organist is Henk de Vries, ds. Tjalling Huisman is voorganger. De collectes zijn voor diaconie en kerk. De kinderen in de kindernevendienstleeftijd zullen meewerken aan de dienst.

Zondag 4 februari, vijfde na Epifanie
Het is vandaag Werelddiaconaatzondag. Er is om 9.30 uur dienst in de Donatuskerk in Leermens. Het orgel wordt bespeeld door Wilko Middel, ds. Tjalling Huisman is voorganger. De eerste inzameling is uiteraard voor het werk van het Werelddiaconaat, de tweede voor de kerk.

Zondag 11 februari, zesde na Epifanie
Er is een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, achter het orgel hoort en ziet u Gerard Kadijk spelen. De dienst begint om 9.30 uur. Bij deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. De diaconie zamelt in en zorgt voor vervoer.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en het kerkenwerk.

Na afloop van de dienst is het mogelijk om mee te doen aan een nabespreking, zie elders in dit blad.

Woensdag 14 februari, Aswoensdag
Vandaag begint de 40 dagentijd. Er is een avondgebed om 19.30 uur in de Donatuskerk in Leermens. Wie wil kan daar tijdens een moment in de dienst een askruisje ontvangen. Voorgangers zijn pastor Marika Meijer en ds. Tjalling Huisman, organist is Wilko Middel. De inzameling is voor een van de doelen van het Veertigdagenproject: voor kleine kinderen en hun ouders, op de vlucht uit Syrië en neergestreken in een vluchtelingenkamp in Libanon.

Zondag 18 februari, eerste zondag van de 40 dagentijd
Vandaag is er weer een gezamenlijke dienst, een dienst van Schrift en Tafel. Kinderen uit beide wijken, die meedoen aan avondmaalscatechese, zullen meewerken. De dienst is in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum om 9.30 uur. Voorganger is ds. Tjalling Huisman, organist Ab Gramsbergen.

De Riepster Cantorij zal in deze dienst met en voor de gemeente zingen, onder leiding van Henk de Vries. De eerste inzameling is voor het Veertigdagenproject: voor kinderen in vluchtelingenkampen in Libanon. De tweede inzameling is voor ons eigen kerkenwerk.

Zondag 25 februari, tweede zondag van de 40 dagentijd
Om 9.30 uur in Leermens in de Donatuskerk is er een morgengebed. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en André Dallinga, organist is Ab Gramsbergen. De eerste inzameling is voor een van de doelen van het Veertigdagenproject: hulp aan moeders en kinderen in de vluchtelingenkampen in Libanon. De tweede rondgang is voor het eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland