Diensten wijk Maarland 28 mrt. / 2 mei

De kerkeraad heeft, conform het landelijke advies van de PKN, besloten dat vanaf  14 maart het weer mogelijk is om de diensten bij te wonen voor een beperkt aantal mensen (30). Het advies van de landelijke PKN is wel dat kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd om de diensten online, via de kerkomroep, te blijven volgen.

In de diensten zijn er ook weer zangers toegestaan. Het koffiedrinken na de dienst gaat nog niet door.

 Zondag 28 maart, Palmpasen.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl,.
Voorganger:  Ds. Marco Roepers.
Organist: Henk de Vries.
Zangers: Jan en Wippy Kempenaar.

De 1e collecte is voor Opvang van Rohingya-vluchtelingen. Dit is het tweede project tijdens de veertigdagentijd. Er zijn naar schatting meer dan 1 miljoen Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Ze zijn gevlucht uit angst voor het gewelddadige Myanmarese leger. Ruim 70% van de vluchtelingen is kind en veel zwangere en dus kwetsbare vrouwen. Nog altijd komen er dagelijks grote aantallen vluchtelingen met de boot of per voet aan in het vluchtelingenkamp: Cox’s Bazar, Bangladesh. Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Opvang Rohingya- vluchtelingen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Donderdag 1 april, Witte donderdag.
Een dienst om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. Marion Hartman.
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers: Beppie Munting en Fenko Zijlstra.

De 1ee collecte is voor: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Dit is het derde project tijdens de veertigdagentijd. Veel jongeren in de Zuid-Afrikaanse stad Pretoria groeien op in gewelddadige wijken en gebroken gezinnen. Velen van hen maken hun school niet af en worden werkloos. Wat is het dan mooi als er mensen zijn die zeggen : Ik ben er voor jou. Kerk in Actie steunt een organisatie die kansarme kinderen helpt met huiswerk, maar vooral met persoonlijke groei. Zo maken ze kans op een beter leven.

Als je/u iets wilt geven: Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Kerk in actie, Toekomst kansarme kinderen in Zuid-Afrika.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag
Een dienst om 19.30 uur in de Jacobuskerk te Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorgangers: gemeenteleden.
Organist Anjo de Haan
Zangers: Gerry Dallinga en Willem Jan Stuut.
Er zijn geen collectes.

Zaterdag 3 april, Paaswake.
Er is een gezamenlijke dienst om 19.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. Marco Roepers.
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers: Tineke Zijlstra en Klaas Doornbos
Er zijn geen collectes.

 Zondag 4 april, Paasmorgen.
Een dienst om 10.00 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. Marion Hartman
Organist: Anjo de Haan.
Zangers: Wippy Kempenaar, Tineke Zijlstra, Jan Kempenaar en Fenko Zijlstra.

De 1ee collecte is voor: Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Dit is het derde project tijdens de veertigdagentijd. Info: zie onder 1 april. Als je/u iets wilt geven: Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Kerk in actie, Toekomst kansarme kinderen in Zuid-Afrika.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 11 april, 2e van Pasen.
Morgengebed om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk te Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorgangers zijn de leden van de Morgengebedcommissie.
Organist: Jan Smid.
Zangers: Beppie Munting en Willem Jan Stuut.

De 1ee collecte is voor: Open Hof Groningen. De Open Hof is een oecumenisch diaconaal-pastoraal opvangcentrum in Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd en een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen.

Als je/u iets wilt geven: Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Open Hof Groningen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 18 april, 3e van Pasen.
Een dienst om 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Prof. Dr. van der Brom.
Organist Ab Gramsbergen.
Zangers: Gerry Dallinga en Klaas Doornbos.

De 1e collecte is voor de Leprastichting. De Leprastichting werkt sinds 1967 aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. Dat doen ze door vroege opsporing, behandeling en revalidatie van leprapatiënten, zodat ze weer gewoon kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Als je/u iets wilt geven: Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Leprastichting.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

 Zondag 25 april, 4e van Pasen.
Een dienst om 9.30 in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Prof. Dr. Jonker
Organist: Dennis Wubs
Zangers: Tineke Zijlstra en Jan Kempenaar.

De 1e collecte is voor Schuldhulpmaatjes. De aanpak van Schuldhulpmaatjes richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. De maatjes bieden begeleiding en ondersteuning, maar nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust is, leren zij hoe je in de toekomst schuldenvrij kunt blijven.

Als je/u iets wilt geven: Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Schuldhulpmaatjes.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 2 mei, 5e van Pasen.
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk te Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. Fortuin
Organist: Ab Gramsbergen
Zangers: Wippy Kempenaar en Fenko Zijlstra.

De 1e collecte is voor het Rode Kruis.
Het Rode Kruis is een wereldwijde hulpverleningsorganisatie waarvan de werking in zeven basisbeginselen is gegoten: Menslievendheid, neutraliteit, onpartijdigheid, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Deze beginselen vormen de grondslag voor de activiteiten van het Rode Kruis. Het Rode Kruis is de grootste humanitaire organisatie in de wereld.

Als je/u iets wilt geven: Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Rode Kruis

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland