Diensten wijk Maarland 28 okt t/m 2 dec

Zondag 28 oktober, zesde van de herfst
Op ’t Zandt in de Mariakerk begint om 9.30 uur een dienst. Wilko Middel kun je horen spelen op het orgel, achter de tafel staat dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er vandaag voor diaconie en kerk.

Zondag 4 november, Dankdag
In de Vredekerk in Loppersum vieren we vandaag Dankdag in een gezamenlijke dienst voor jong & oud. De 18+ gespreksgroep bereidt de dienst voor samen met dominee Tjalling Huisman. Organist is Gerard Kadijk. We beginnen om 9.30 uur.

De diaconie organiseert rond deze dienst weer een inzameling van kleding voor het Leger des Heils, zie het bericht elders in dit kerkblad! Ook de eerste collecte is voor het Leger des Heils, de opbrengst van de tweede gaat naar het eigen kerkenwerk.

Zondag 11 november, eerste zondag van de Voleinding
Vandaag, op Sint Maarten, zijn er twee diensten, beide in de Donatuskerk in Leermens.

Om 9.30 uur is dominee Tjalling Huisman voorganger, het orgel wordt bespeeld door Jan Smid.

Inzamelingen zijn er voor Schienvat en Neon, voor jongeren in achterstandssituaties.

Om 19.00 uur is een avondgebed, Wilko Middel bespeelt dan het orgel. Voorgangers zijn Jos Boven en Els Pilon van de Commissie Avondgebed, het is voorlopig hun laatste avondgebed.

Bij de uitgang is er een collecte voor de diaconie.

Zondag 18 november, tweede zondag van de Voleinding
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 9.30 uur een morgengebed. Voorgangers zijn André Dallinga en Dianne Velvis van de Commissie Morgengebed. Organist vandaag is Henk de Vries.

Inzamelingen zijn er voor Unicef en de kerk.

Zondag 25 november, laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vandaag is er om 9.30 uur een dienst in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. We noemen de namen van wie het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden, en als er kinderen geboren zijn ook hun namen. De Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries, zingt in deze dienst voor en met de gemeente samen. We vieren het delen van brood en druivensap in het koor van de kerk. Organist is Ab Gramsbergen, dominee Tjalling Huisman is voorganger.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 2 december, eerste Advent
In de Donatuskerk in Leermens is er een dienst voor jong en oud, waarin de kinderen ook een rol zullen spelen. Voorganger is dominee Tjalling Huisman, Ab Gramsbergen is organist. De dienst begint om 9.30 uur.

De opbrengst van de eerste inzameling is voor De Schutse, hospice voor stervenden in Appingedam.

De opbrengst van de tweede collecte is voor ons eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland