Diensten wijk Maarland 29 apr t/m 10 jun

Zondag 29 april, vijfde van Pasen
Twee diensten zijn er vandaag, beide in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.

Om 09.30 uur gaat Hilde Boekeloo voor, terwijl Gerard Kadijk organist is.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Om 19.00 uur is er een avondgebed, waarin twee leden van de commissie avondgebed voorgaan: Gerry Dallinga en Tineke Wieringa. De samenzang begeleidt Wilko Middel.

Na afloop kunt u / kun je iets geven voor het werk van de diaconie.

Zondag 6 mei, zesde van Pasen
Een morgengebed is er om 09.30 uur in de Mariakerk van ’t Zandt. Achter het orgel Jan Smid, voorgangers zijn Henk Dragstra en Gerda Potze.

De eerste inzameling is voor het werk van Humanitas in onze regio, speciaal voor hulp aan mensen met (dreigende) schuldenproblematiek. De tweede inzameling is voor de kerk.

Donderdag 10 mei, Hemelvaart
Wie wil kan natuurlijk gaan wandelen naar de Dorpskerk in Eenum. Zie het stukje op pagina 5. Koster Jantje Brik heeft de koffie klaar staan. Om 09.30 uur begint de gezamenlijke dienst. Achter het orgel: Ab Gramsbergen, voorganger dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor Make a Wish (vervult een wens van mensen met een ernstige ziekte) en het kerkenwerk.

Zondag 13 mei, Wezenzondag
Voor deze dienst kunt u / kun je weer houdbare levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank Hogeland in Winsum. De diaconie zorgt dat ze daar komen.

Om 09.30 uur is er een gezamenlijke dienst in de Vredekerk in Loppersum. Voorganger is dominee Marco Roepers, organist is Gerrit Huizenga.

Inzamelingen zijn er voor Stichting Leergeld en eigen kerkenwerk.

Zondag 20 mei, Pinksteren Vandaag is het Pinksteren!
We vieren het met alle vijf clusterkerken samen, om 10.00 uur in de Vredekerk in Loppersum.

Het thema is: VEELKLEURIG.

Voorgangers zijn dominee Jake Schimmel en dominee Tjalling Huisman. Het clustercombo onder leiding van Anne Nijland begeleidt een aantal liederen, organist Ties Oldenhuis begeleidt de andere liederen. De eerste collecte is voor de zending, voor de tweede collecte wordt nog een doel gezocht.

Na afloop is er natuurlijk koffie, thee en limonade en ruimte om elkaar te ontmoeten.

Zondag 27 mei, Trinitatis
Vandaag is er de jaarlijkse dienst van afscheid nemen en bevestigen van ambtsdragers.

Wie er afscheid nemen is al wel duidelijk: scriba Wippy Kempenaar, ouderling Justus Wouda, de diakenen Willemien Gerrits en Marijke Maas. Voorzitter van de diaconie Henk Beukema en voorzitter van de kerkenraad Maarten Burggraaff blijven nog een jaar.

Hopelijk kunnen we op deze zondag een paar ouderlingen en diakenen bevestigen!

De dienst is in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, hij begint om 09.30 uur. Organist is Ab Gramsbergen, voorganger dominee Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor diaconie en kerk.

Zondag 3 juni, eerste na Trinitatis
In de Jacobuskerk in Zeerijp is er om 09.30 uur een dienst van Schrift en Tafel, waaraan de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries meewerkt. Organist is Anjo de Haan, voorganger dominee Tjalling Huisman.

De eerste inzameling is voor de NSGKV, dat zich inzet voor een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap samenleven. De tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 10 juni, overstapdienst
In een gezamenlijk dienst in de Vredekerk in Loppersum stappen drie kinderen over: ze gaan naar de middelbare school en verlaten de kindernevendienst. Dat zijn Vera Huizing en Anniek Mollema en Lianne Kalsbeek.

Het clustercombo onder leiding van Anne Nijland zal een aantal liederen begeleiden, organist is Gerrit Huizinga. Voorgangers zijn dominee Marco Roepers en dominee Tjalling Huisman. De dienst begint gewoon om 09.30 uur.

Bij deze dienst kunnen er weer levensmiddelen worden ingeleverd voor de voedselbank.

Het doel van de eerste inzameling wordt bepaald door de drie overstappers, de tweede inzameling is voor eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland