Diensten wijk Maarland 29 aug / 3 okt 2021

Over de diensten

Voor het bijwonen van de diensten volgen we steeds de adviezen van de landelijke PKN.

Als er nieuwe regels komen, wordt u daarvan de op de hoogte gesteld via de mailbom.

 Zondag 29 augustus, 11e van de zomer
Een dienst om 9.30 uur in de Mariakerk ’t Zandt.
Voorganger: pastor Jolanda Tuma
Organist: Wilko Middel.

De 1e collecte: voor Stichting de Vrolijkheid.
Stichting de Vrolijkheid investeert met kunst de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders en stelt hen in staat om aan verschillende vormen van kunst deel te nemen in asielzoekerscentra.

Zij stelt zich ten doel om op structurele basis samen met kinderen, jongeren en hun ouders die in azc’s wonen, dans, theater, muziek en beeldende kunst te maken om zo ruimte te scheppen en te stimuleren dat talenten tot bloei komen.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Stichting de Vrolijkheid.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 29 augustus, Avondgebed.
Avondgebed om 19.00 uur in de Andreaskerk in Westeremden.
Voorgangers: Avondgebed-commissie.
Organist: Bouko Tichelaar
Collecte:  zie info bij de morgendienst

Zondag 5 september, 12e van de zomer.
Een dienst (S+T) om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl, zoek op Loppersum, klik op Petrus en Pauluskerk.
Voorganger: ds. André v.d. Bor
Organist: Ab Gramsbergen
De 1e collecte is voor Amnesty International.
Amnesty International is een vereniging die de naleving van de mensenrechten beoogt die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Wereldwijd voert Amnesty actie voor vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Ze proberen met uw steun martelingen te voorkomen, rechten van vrouwen te beschermen en te zorgen voor een betere toekomst voor kinderen die vluchten voor geweld.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Amnesty International.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 12 september, 13e van de zomer.
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl
Voorganger: ds. André v.d. Bor
Organist: Anjo de Haan
De 1e collecte is voor: Kika (kinderen kankervrij). Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Het doel van Kika is om dit percentage te verhogen naar 95%. Kika werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Kika.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

12 september, Avondgebed.
Avondgebed om 19.00 uur in Eenum.
Voorgangers: Avondgebed-commissie.
Organist: nog niet bekend
Collecte:    zie info bij de morgendienst

19 september, 1e van de herfst.

Zondag 26 september, Startzondag
Gezamenlijke inspiratiedienst
Voorgangers: ds. André v.d. Bor en ds. Marco Roepers.
9.30 uur in de Vredekerk te Loppersum. om 12:00 vervolg in de Jacobuskerk te Zeerijp
Online via: www.kerkomroep.nl. (geluid) of via youtube (beeld en geluid)

Zondag 3 oktober, 3e van de herfst.
Israëlzondag.
Een dienst om 9.30 in ’t Zandt.
Voorganger: ds. André v.d. Bor
Organist: Wilko Middel
De 1e collecte is voor: Tent of Nations.
Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns Christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto: Wij weigeren vijanden te zijn.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Tent of nations.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland