Diensten wijk Maarland 3 apr / 8 mei 2022

Voor het bijwonen van de diensten volgen we steeds de adviezen van de landelijke PKN. Zoals het nu lijkt zijn de Coronamaatregelen voorbij. Als er eventueel nieuwe regels komen met betrekking tot Corona, wordt u daarvan de op de hoogte gesteld via de nieuwsbrief.

 Zondag 3 april, 5e van de Veertigdagentijd.
Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens.
Voorganger: de heer Egbert Smit uit Westeremden.
Organist: Wilko Middel

De 1e collecte: het tweede doel van de veertigdagentijd:

Unicef: kinderen op de vlucht.
Kinderen vluchten met hun familie of alleen voor oorlog, geweld, extreme armoede en natuurrampen. Oorzaken waar ze niets aan kunnen doen, maar waarvoor ze wel de hoogste prijs betalen. Leren spelen, gezond opgroeien in een veilige omgeving: dat zit er niet in als kinderen op de vlucht zijn. Unicef biedt hulp in conflictregio’s. Wereldwijd en ook in Nederland komen zij op voor de rechten van ieder kind. Unicef zorgt er o.a. voor dat gevluchte en migrantenkinderen beschermd worden tegen geweld, mishandeling uitbuiting en levens- bedreigende situaties.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Unicef, kinderen op de vlucht.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

 Zondag 10 april, Palmzondag.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl, zoek op Loppersum, klik op Petrus en Pauluskerk.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: Bouko Tichelaar

De 1e collecte is voor: het 3e doel van de veertigdagentijd:

Schuldhulpmaatje Eemsdelta:
In december 2021 is SchuldHulpMaatje Eemsdelta opgericht op initiatief van verschillende kerken in onze regio. Ook vanuit Maarland en de Vredekerk doen we actief mee aan het verder opzetten van SchuldHulpMaatje Eemsdelta. SchuldHulpMaatje geeft ons als kerk een kans om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen in onze eigen dorpen. Een Maatje is een vrijwilliger die van mens tot mens probeert te helpen. Dit doet hij of zij door overzicht te brengen in de inkomsten en uitgaven en de onbetaalde rekeningen. Maar nog belangrijker: door er gewoon voor iemand te zijn. SchuldHulpMaatje geeft dus geen geld, maar biedt de hulp van een goed opgeleid Maatje. Dat is gratis voor de hulpvrager. Voor het opleiden van Maatjes is SchuldHulpMaatje afhankelijk van giften en subsidies.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Schuldhulpmaatje Eemsdelta.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Donderdag, 14 april, Witte Donderdag
Een dienst van Schrift & Tafel om 19.30 uur in de Mariakerk in ’t Zandt.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: Ab Gramsbergen
Collectes: zie 10 april.

Vrijdag 15 april, Goede Vrijdag.
Een dienst om 19.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl, zoek op Loppersum, klik op Petrus en Pauluskerk.
Voorganger: Ds. André van den Bor
Organist: Anjo de Haan

Geen collectes.

Zaterdag 16 april, Paaswake.
Een gezamenlijke dienst van Schrift & Tafel om 22.00 uur in de Donatuskerk in Leermens.
Voorganger: Ds. André van den Bor
Organist: Wilko Middel
Geen collectes

 Zondag 17 april, Paasmorgen.
Een dienst om 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl, zoek op Loppersum, klik op Petrus en Pauluskerk.
Voorganger: Ds. André van den Bor
Organist: Ab Gramsbergen
Collectes: zie 10 april.

Zondag 24 april, 2e van Pasen.
Een dienst om 10.00 uur in de Mariakerk in  ’t Zandt.
Voorganger: Prof. L.J. v. d. Brom uit Haren.
Organist: Wilko Middel.

De 1e collecte: Stichting Bootvluchteling.

Stichting Bootvluchteling staat voor het verlenen van humanitaire (nood)hulp. Waar systemen onmenselijk worden en compassie wordt verloren, daar komen zij in actie. Zij richten zich op mensen op de vlucht aan de randen van Europa.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: St. Bootvluchteling

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 1 mei, 3e van Pasen.
Een dienst om 9.30 uur in de Mariakerk in ‘t Zandt
Voorgangers: Leden van de Morgengebedcommissie.
Organist:  Wilko Middel

De 1e collecte: Stichting De Vrolijkheid. De stichting investeert met kunst de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders en stelt hen in staat om aan verschillende vormen van kunst deel te nemen in asielzoekerscentra.

Zij stelt zich ten doel om op structurele basis samen met kinderen, jongeren en hun ouders die in azc’s wonen, dans, theater, muziek en beeldende kunst te maken om zo ruimte te scheppen en te stimuleren dat talenten tot bloei komen.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: St. de Vrolijkheid.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 8 mei, 4e van Pasen.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum
Online via: www.kerkomroep.nl, zoek op Loppersum, klik op Petrus en Pauluskerk.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: Jan Smid.

De 1e collecte is voor: Open Hof Groningen. De Open Hof is een oecumenisch diaconaal-pastoraal opvangcentrum in Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd en een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Open Hof Groningen

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Kleinkinderen zijn voor grootouders de kroon op hun leven, kinderen zijn trots op hun voorouders.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland