Diensten wijk Maarland 30 aug t/m 4 okt

Ook de komende periode kunnen er weer gemeen­teleden (na aanmelding en met inachtneming van het protocol) deel nemen aan de kerkdiensten, maar de diensten zullen ook gewoon nog online te beluisteren zijn via de kerkomroep.

Zondag 30 augustus, 12e van de zomer

Om 9.30 uur: www.kerkomroep.nl,
Deze dienst wordt opgenomen in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Voorganger is Jolanda Tuma, kerkelijk werker.
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers: Wippy Kempenaar en Willem Jan Stuut.

De inzameling is voor Open Hof (dak- en thuislo­zenopvang), Groningen. Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, onder vermelding van: ‘Open Hof Groningen’.

Zondag 6 september, 13e van de zomer

Morgengebed om 9.30 uur in de Petrus & Paulus­kerk.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorgangers zijn leden van de Morgengebedcom­missie.
Organist: Wilko Middel.
Zangers: Lyda en Klaas.

De inzameling is voor Mercy Schip. Deze organisa­tie is van mening dat medische zorg voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Met hun grootste zie­kenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilli­gers, maken ze, door operaties en trainingen, chi­rurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten, omdat ieder mensenleven het waard is om voor te vechten.

Als je/u iets wilt geven: het bank- rekeningnum­mer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag onder vermelding van ‘Mercy Schip’.

Zondag 13 september, 14e van de zomer

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus & Pauluskerk.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: ds. Volbeda, Groningen.
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers: Gerry en Tineke.
De inzameling is voor Humanitas.

Humanitas Thuisadministratie helpt mensen hun financiën en administratie op orde te brengen en te houden. Niet een keer maar wekelijks. Vrijwilligers helpen ook om contact op te nemen met instanties of helpen met het schrijven van ‘moeilijke’ brieven.

Als je/u iets wilt geven:

het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, onder vermelding van: ‘Huma­nitas’.

Zondag 20 september, 15e van de zomer

Startzondag om 9.30 uur. Deze gezamenlijke dienst wordt gehouden in de Vredekerk.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: ds. Marco Roepers.
Organist: Bouke van der Ploeg
Zangers: niet bekend
Het doel van de inzameling is voor de ramp in Bei­roet.

Als je/u iets wilt geven: het bank- rekeningnum­mer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, on­der vermelding van: ramp Beiroet.

Zondag 27 september, 1e van de herfst

Dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger is de heer Egbert Smit uit Westerem­den.
Organist: Bouko Tichelaar.
Zangers: Beppie en Fenko.

De inzameling is voor: ‘Wereldwijd verlangen naar vrede’ van Kerk In Aktie. Op vele plaatsen in de we­reld verlangen mensen naar vrede. Mensen die voor bruut geweld moeten vluchten. Mensen die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Kerk in Actie wil er voor hen zijn door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. Zij ondersteunen vre­desactiviteiten in oorlogsgebieden.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag on­der vermelding van ‘Wereldwijd verlangen naar vrede Kerk In Aktie’.

Zondag 4 oktober, 2e van de herfst

Israëlzondag. Een dienst om 9.30 uur in de Petrus & Pauluskerk.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger is ds. Riet Bons-Storm.
Organist: Wilko Middel.
Zangers: Wippy en Willem Jan.
De inzameling is voor Tent of Nations.

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto: “Wij weige­ren vijanden te zijn”.

Als je/u iets wilt geven:

het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, onder vermelding van: ‘Tent of Nation’.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland