Diensten wijk Maarland 30 tm 21 jul

Zondag 30 juni, tweede van de zomer

Vandaag is er de jaarlijkse overstapdienst: een aan­tal kinderen uit groep acht van de basisschool gaat naar de middelbare school. Ze stoppen met kinder­nevendienst en worden welkom geheten door de tienerdienst. De kinderen zijn: Jasmine Bijlholt, Anne Roggeveld en Elize Reinders.

Om 9.30 uur komen we samen in de Petrus en Pau­luskerk in Loppersum voor een gezamenlijke dienst. Het thema is: Je mag er zijn. Voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman. De muzikale begeleiding is in handen van organist Ab Gramsbergen, en van het duo Willem-Jan Stuut en Jack Hoogstra. Het eerste collectedoel wordt door de kinderen gekozen, de tweede inzameling is voor de kerk.

Zondag 7 juli, derde van de zomer

Twee diensten zijn er op deze zondag:
’s Morgens om 9.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk van ’t Zandt. Voorganger is ds Wike Spoelstra uit Spijk, organist is Jan Smid. De eerste collecte is voor het werk van de Ronald Mc­Donald huizen, de tweede voor het kerkenwerk.

’s Avonds om 19.00 uur is er een avondgebed in de Pancratiuskerk in Godlinze. Voorgangers zijn Epco Wijngaarden en Gerry Dallinga van de Commissie Avondgebed, organist is Wilko Middel.

Bij de uitgang is er een inzameling voor de Ronald McDonald huizen.

Zondag 14 juli, vierde van de zomer

In de Vredekerk in Loppersum is er om 9.30 uur een gezamenlijke dienst. Voorganger is ds Marco Roepers, organist John Veldman.

Bij deze dienst is er de mogelijkheid om (houdba­re) levensmiddelen mee te nemen voor de Voedsel­bank Winsum. De diaconie zamelt ze in en zorgt dat alles ter plekke komt.

De eerste inzameling is vandaag voor het Zeemans­huis in de Eemshaven, de tweede voor ons kerken­werk.

Zondag 21 juli, vijfde van de zomer

Een morgengebed is er in de Jacobuskerk in Zeer­ijp. Voorgangers zijn Reina Zijlstra en Gerda Potze, organist is Henk de Vries. Aanvang: 9.30 uur.

Collectes zijn er voor respectievelijk het werk van onze diakenen en het werk van onze kerkrent­meesters.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland