Diensten wijk Maarland 4 juli t/m 29 aug 2021

Op het moment van inleveren van onderstaande kopij voor het kerkblad, was nog niet duidelijk wat de adviezen zijn van de landelijke PKN voor de komende periode voor het bijwonen van de kerkdiensten, wel of geen zangers, enz. Zodra dat bekend is, hoort u dat via de mailbom.

 Zondag 4 juli, 3e van de zomer
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. J. Kroon uit Grijpskerk.
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers:   Gerry en Jan
De 1e collecte is voor Stichting Exodus Noord Nederland.

Exodus biedt opvang en begeleiding aan (ex-) gedetineerden en hun familieleden in de laatste fase van hun detentie. Dit gebeurt door middel van een integraal begeleidingsprogramma waarin veel nadruk wordt gelegd op het bieden van structuur en duidelijkheid. De vier sleutels van het integrale begeleidingsconcept zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Het programma dient de deelnemers te leiden naar een zelfstandige plek in de samenleving en dient terugval in crimineel gedrag te voorkomen.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Stichting Exodus Noord Nederland.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 11 juli,  4e van de zomer.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger:  Ds. Oosterdijk uit Appingedam.
Organist: Anjo de Haan
Zangers: Beppie en Willem Jan

De 1e collecte is voor Voedselbank Het Hoge Land.

Missie: Verlichting brengen in de situatie van mensen met onvoldoende middelen van bestaan door hen daadwerkelijk te helpen en hen te laten merken dat zij niet worden vergeten.

Doelstelling: Het (tijdelijk) bieden van voedselhulp in geval van (verborgen) armoede. Het (tijdelijk) bieden van voedselhulp aan mensen met een minimaal inkomen, zodat hun situatie verbetert. Het tegengaan van voedselverspilling.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Voedselbank Het Hoge Land.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 11 juli Avondgebed
Avondgebed om 19.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorgangers: Avondgebed commissie.
Organist: Henk de Vries.
Zangers: Tineke en Mattheus
Collecte: Voedselbank Het Hoge Land, zie info bij de morgendienst.

 Zondag 18 juli, 5e van de zomer.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Organist: Bouke van der Ploeg
Zangers: niet bekend

De 1ee collecte is voor: Voedselbank Het Hoge Land, zie info bij 11 juli

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag onder vermelding van:  Voedselbank Het Hoge Land

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 25 juli, 6e van de zomer.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. F. Kristensen uit Warffum
Organist: Ab Gramsbergen
Zangers: Wippy en Fenko

De 1e collecte: voor Voedselbank Het Hoge Land. Zie info bij 11 juli

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag onder vermelding van:  Voedselbank Het Hoge Land

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (voorin dit kerkblad), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag, 1 augustus, 7e van de zomer
Een gezamenlijk dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: ds. Toornstra
Organist: Gerard Hiemstra

De 1e collecte: voor het Project Zeemanshuis Eemshaven.

In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in de huiselijke sfeer. Men kan hier onder het genot van een hapje en een drankje o.a. tv kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Het Zeemanshuis wordt gerund door vrijwilligers en is zeven dagen per week open.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Zeemanshuis Eemshaven.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 8 augustus, 8e van de zomer
Een gezamenlijke dienst om 14.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Bevestiging Ds. André van den Bor.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorgangers: ds. Marco Roepers en ds. André van den Bor.
Organisten: Ab Gramsbergen en Jan Smid
Zangers: Tineke, Gerry, Beppie, Wippy, Fenko, Willem Jan, Klaas, Mattheus, Jan

De 1e collecte: voor het Zeemanshuis Eemshaven. Zie info bij 1 augustus.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag onder vermelding van: Zeemanshuis Eemshaven.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 8 augustus, Avondgebed.
Avondgebed om 19.00 uur in de Jacobuskerk te Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorgangers: Avondgebed Commissie
Organist: Bouko Tichelaar.
Zangers: Gerry en Klaas
Collecte: Project Zeemanshuis Eemshaven; zie info bij 1 augustus.

 Zondag 15 augustus, 9e van de zomer
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: ds. Roepers
Organist: Bouke van der Ploeg

De 1e collecte: voor Project Zeemanshuis Eemshaven. Zie info bij 1 augustus

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag onder vermelding van: Zeemanshuis Eemshaven.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 22 augustus, 10e van de zomer
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: Dennis Wubs
Zangers: Beppie en Willem Jan

De 1e collecte: voor Artsen zonder grenzen.

Artsen zonder grenzen (AZG) is wereldwijd in ongeveer 80 landen actief. De artsen, verpleegkundigen, administratieve en logistieke medewerkers die door AZG worden uitgezonden, zijn vrijwilligers. Zij verlenen niet alleen kortdurende medische noodhulp, maar kiezen er ook voor om chronische conflictgebieden voor een langere tijd te helpen. In sommige landen zijn zij de enige hulporganisatie. Wanneer een medische noodsituatie verholpen is, draagt AZG de verantwoordelijkheid over aan lokale organisaties.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Artsen zonder Grenzen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 29 augustus, 11e van de zomer
Een dienst om 9.30 uur in de Mariakerk ’t Zandt (onder voorbehoud).
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: pastor Jolanda Tuma
Organist: Wilko Middel.
Zangers: Tineke en Jan
De 1e collecte: voor Stichting de Vrolijkheid.

Stichting de Vrolijkheid investeert met kunst de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders en stelt hen in staat om aan verschillende vormen van kunst deel te nemen in asielzoekerscentra.

Zij stelt zich ten doel om op structurele basis samen met kinderen, jongeren en hun ouders die in azc’s wonen, dans, theater, muziek en beeldende kunst te maken om zo ruimte te scheppen en te stimuleren dat talenten tot bloei komen.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag onder vermelding van: Stichting de Vrolijkheid.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Je moet elk mens recht in de ogen kunnen zien, nooit je ogen hoeven neerslaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland