Diensten wijk Maarland 4 okt t/m 1 nov

Ook de komende periode kunnen er weer gemeen­teleden (na aanmelding en met inachtneming van het protocol) deel nemen aan de kerkdiensten, maar de diensten zullen ook gewoon nog online te beluisteren zijn via de kerkomroep.

Zondag 4 oktober, 2e van de herfst

Israëlzondag. Een dienst om 9.30 uur in de Petrus & Pauluskerk.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: ds. Riet Bons-Storm.
Organist: Wilko Middel.
Zangers: Wippy en Willem Jan.
De inzameling is voor Tent of Nations.

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto: ‘Wij weigeren vijanden te zijn’.

Uw gift kunt u overmaken op het bankrekening­nummer van de diaconie, NL 60 SNSB 090 18 74 329, onder vermelding van: ‘Tent of Nation’.

Zondag 11 oktober, 3e van de herfst

Gezamenlijke dienst om 9.30 in de Petrus & Pau­luskerk.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds Spoelstra uit Spijk.
Organist: Jan Smid.
Zangers: Gerry Bolwijn en Tineke Zijlstra.
De inzameling is voor het Zeemanshuis in de Eems­haven.

In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Men kan hier onder het genot van een hapje en drankje onder andere TV kijken, een spelletjes spelen of contact zoeken met het thuisfront. Het zeemanshuis wordt gerund door vrijwilligers en is zeven dagen per week open.

Uw gift kunt u overmaken op het bankrekening­nummer van de diaconie, NL 60 SNSB 090 18 74 329, onder vermelding van: Zeemanshuis.

Zondag 18 oktober, 4e van de herfst

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus & Pauluskerk.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: pastor Marika Meijer.
Organist: Wilko Middel
Zangers: Beppie Munting en Fenko Zijlstra.

De inzameling is voor het Werelddiaconaat, voor de zusters in Rwanda. De gemeenschap van zen­dingsdiaconessen in Rwanda telt ongeveer veertig zusters. De zusters werken als lerares, verpleegster en kerkelijke werkster in de dorpsgemeenschap­pen om hen heen. Ze bieden ook een landbouwpro­gramma en een trainingscentrum voor kleine boe­ren om de voedselzekerheid en onderlinge samen­werking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de allerarmste boerinnen en boeren om hun economi­sche positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kun­nen voeden en geld hebben om hun kinderen naar school te laten gaan.

Uw gift kunt u overmaken op het bankrekening­nummer van de diaconie, NL 60 SNSB 090 18 74 329, onder vermelding van: Werelddiaconaat

Zondag 25 oktober, 5e van de herfst

Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeer­ijp.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: ds. Marion Hartman.
Organist: Henk de Vries.
Zangers: Wippy Kempenaar en Willem Jan Stuut.
De inzameling is voor de eigen diaconie.

Uw gift kunt u overmaken op het bankrekening­nummer van de diaconie, NL 60 SNSB 090 18 74 329, onder vermelding van: diaconie

Zondag 1 november, Dankdag

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Petrus & Pauluskerk.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: ds. Tielkemeier.
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers: Lyda va Wageningen en Klaas Doornbos.
De inzameling is voor het Legers des Heils.

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder hel­per. Onvoorwaardelijk. Elk mens doet ertoe. Nie­mand uitgezonderd. Elk leven is het waard om ge­leefd te worden. Daarom werkt het Leger des Heils aan herstel van het gewone leven voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

Uw gift kunt u overmaken op het bankrekening­nummer van de diaconie, NL 60 SNSB 090 18 74 329, onder vermelding van: Leger des Heils.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard; als uw mond belijdt, zult u worden gered.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland