Diensten wijk Maarland 4 sept t/m 9 okt 2022

Bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394
Bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329

Zondag 4 september, 11e van de zomer.

Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: ds. André van den Bor Organist: Bouko Tichelaar

De 1e collecte is voor de Leprastichting.
De Leprastichting werkt sinds 1967 aan een wereld zonder lepra en uitsluiting als gevolg van handicaps. Dat doen ze door vroege opsporing, behandeling en revalidatie van leprapatiënten, zodat ze weer ge- woon kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan deze pagina, graag onder vermelding van: Leprastichting.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (bovenaan op deze pagina), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 11 september, 12e van de zomer.

Een dienst van Schrift & Tafel, met medewerking
van de cantorij, om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens.

Voorganger: ds. André van den Bor. Organist Ab Gramsbergen.

De 1e collecte is voor het Ronald Mc Donaldhuis Groningen: Als een kind ernstig ziek in het zieken- huis ligt, en ouders niet in de buurt wonen, mogen zij in het Ronald McDonald Huis logeren. De ouders kunnen indien nodig binnen een paar minuten bij hun kind zijn. Broers en zussen van de zieke kin- deren mogen ook blijven logeren in het huis. De familie kan koken, eten, slapen en tv kijken. Net als thuis.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan op deze pagina, graag onder vermelding van: Ronald Mc Donaldhuis.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (bovenaan op deze pagina), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 18 september. 13e van de zomer.
Inspiratiezondag: Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk Loppersum.

Online luisteren via: www.kerkomroep.nl, of kijk live mee op het youtube kanaal

Voorganger: ds. André van den Bor Organist: niet bekend.

De 1e collecte: nog niet bekend.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (zie bovenaan), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

U kunt op deze dag ook weer houdbare producten meebrengen voor Voedselbank Eemsdelta.

Zondag 25 september. 1e van de herfst.

Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.

Online via:www.kerkomroep.nl,.

Voorganger: ds. G.A. Segger uit Winsum. Organist: Ab Gramsbergen.

De 1e collecte is voor Mercy Ships.

Mercy ships maakt chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld, via de inzet van professionele vrijwilligers en dankzij de betrokkenheid van duizenden mensen.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan, graag onder vermelding van: Mercy Ships. De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (bovenaan), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 2 oktober, 2e van de herfst.
Israëlzondag: Een dienst om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens.

Voorganger: Prof. Dr. Riet Bons-Storm. Organist: Ab Gramsbergen.

De 1e collecte is voor Tent of Nations.

Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns Christelijke familie Nassar. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto: Wij weigeren vijanden te zijn.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan, graag onder vermelding van: Tent of Nations.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (bovenaan), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 9 oktober, 3e van de herfst.

En gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.

Online via: www.kerkomroep.nl,.

Voorganger: ds. André van den Bor. Organist: Jan Smid.

De 1e collecte is voor de Open Hof Groningen. De Open Hof is een oecumenisch diaconaal-pastoraal opvangcentrum in Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een ge- sprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd en een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen.

Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat bovenaan, graag onder vermelding van: Open Hof Groningen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk, (bovenaan), onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

U kunt op deze dag ook weer houdbare producten meebrengen voor Voedselbank Eemsdelta..

 

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland