Diensten Wijk Maarland 5 april t/m 19 april

Stille Week

Met Palmpasen begint de Stille Week. Het thema dat we hebben gekozen voor de diensten in deze week en op Pasen is Nederig nabij. Het komt uit Gezang 852 in het Nieuwe Liedboek, een gebed om licht:

U komt mij lieve God
zo nederig nabij,
in dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

Na de dienst van Palmpasen zal de Paaskaars uit de kerk worden weggehaald. Er staat dan niet meer dan een lege standaard. Tijdens de Paaswake zal de nieuwe Paaskaars door de diakenen de kerk in worden gedragen.

Zondag 5 april, Palmpasen

Op Palmpasen begint de Stille Week met een geza­menlijke dienst in de Jacobuskerk in Zeerijp, het wordt al een traditie. De kinderen gaan gelijk naar Elthato, naast de toren, om daar hun Palmpasen­stok te maken. Later zullen ze de kerk binnenko­men in een optocht of processie. Voorganger in deze dienst is ds Tjalling Huisman, Anjo de Haan bespeelt het orgel en begeleidt daarmee de samen­zang.

De eerste inzameling is voor het derde doel dat de diaconie heeft uitgekozen voor het 40dagenpro­ject: kansen voor straatmeisjes in Ghana. De twee­de inzameling is voor het eigen kerkenwerk.

Woensdag 8 april, Avondgebed met Sonus Vita

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er om 19.30 uur een avondgebed. Het koor Sonus Vita zal onder leiding van Anjo de Haan een passie van Le­onhard Lechner (ca. 1553 – 1606) zingen. Tussen­door is er samenzang en zijn er lezingen. Organist daarbij is Kees Steketee, voorganger ds Tjalling Huisman.

Er is één inzameling, voor straatmeisjes in Ghana.

Donderdag 9 april, Witte Donderdag

Om 19.30 uur is er een dienst van Schrift en Tafel in de Mariakerk van ’t Zandt. Ab Gramsbergen be­speelt het orgel, de Riepster Cantorij onder leiding van Henk de Vries zingt met en namens de ge­meente. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Inzamelingen zijn er voor het project met de straatmeisjes in Ghana en voor het kerkenwerk.

Aan het einde van de dienst vertrekken we in stilte zonder zegen. Morgen gaat de dienst verder….

Vrijdag 10 april, Goede Vrijdag

In stilte komen we weer samen in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum, de dienst begint om 19.30 uur. Dit keer speelt Jan Smid op het orgel, Tineke Zijlstra zal met een aantal anderen zingen. Voorganger is ds Tjalling Huisman.

Aan het einde van de dienst kan ieder die dat wil een kaarsje neerzetten aan de voet van het kruis. We vertrekken weer in stilte zonder zegen, morgen gaat de dienst verder….

Zaterdag 11 april, Paaswake

In stilte beginnen we ook deze dienst, maar aan het einde van de dienst vieren we Pasen. We komen sa­men in de Donatuskerk in Leermens, om 22.00 uur ’s avonds – bijna nacht.

Tijdens deze dienst wordt het licht van de Opgesta­ne de kerk ingedragen, we herinneren onszelf en elkaar aan onze doop (of kijken er – wie weet – op vooruit). In het koor delen we brood en wijn. Orga­nist is Wilko Middel, voorgangers zijn ds Marco Roepers en ds Tjalling Huisman.

Zondag 12 april, Paasmorgen

Om 10.00 uur !!! is er een Paasmorgendienst in de Jacobuskerk in Zeerijp. Bouko Tiggelaar speelt op het orgel, voorganger is ds Tjalling Huisman. Roy Nikijuluw zal een lied zingen.

Inzamelingen zijn er voor het derde doel van het 40dagenproject, kansen voor straatmeisjes in Gha­na; en voor het eigen kerkenwerk.

Zondag 19 april, Eerste na Pasen

In de Petrus en Pauluskerk in Loppersum is er om 9.30 uur een dienst waarin ds Tjalling Huisman voorgaat. Jan Smid is organist.

Inzamelingen zijn er voor kerk en diaconie.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland