Diensten wijk Maarland 5 juli t/m 30 augustus

De richtlijnen voor het samenkomen van groepen mensen in deze Coronatijd zijn versoepeld. Op de laatste kerkenraadsvergadering van 16 juni is daarom besloten dat enkele kerkenraadsleden gaan uitzoeken op welke manier gemeenteleden in een kleine groep deel kunnen nemen aan de dien­sten. Hoe dat er uit gaat zien en welke voorwaar­den er zullen zijn, krijgt u nog te horen, via de ‘mailbom’ en uiteraard wordt het ook op onze web­site gezet. De kerkdiensten zullen in de maanden juli en augustus ook gewoon nog online te beluiste­ren zijn.

Zondag 5 juli, vierde van de zomer

Om 19.00 uur: www.kerkomroep.nl
Vandaag is er geen morgendienst, maar een avond­gebed. Voorgangers zijn leden van de avondgebed­commissie.
Organist:  Anjo de Haan. 
Zangers: Beppie Munting en Fenko Zijlstra
De inzameling is voor Actie Vakantietas, een initia­tief van Kerk-in-Actie: kinderen uit kwetsbare ge­zinnen krijgen een rugzak vol verrassingen voor de zomervakantie.
Als je/u iets wilt geven: het bank- rekeningnum­mer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag onder vermelding van ‘Actie Vakantietas’.

12 juli, vijfde van de zomer

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur: www.kerk­omroep.nl.
Voorganger is pastor Marika Meijer.
Organist: Bouke van der Ploeg.
De inzameling is voor het Zeemanshuis in de Eems­haven. Als je/u iets wilt geven:
het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, onder vermelding van: ‘het Zeemanshuis’.

19 juli, zesde van de zomer

Om 9.30 uur: www.kerkomroep.nl
Deze dienst wordt opgenomen in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Voorganger is Ds. de Boer, voormalig predikant van Farmsum.
Organist: Henk de Vries.
Zangers: Wippy Kempenaar en Willem Jan Stuut.
De inzameling is voor vredesorganisatie IKV/PAX. Als je/u iets wilt geven: het bank- rekeningnum­mer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, on­der vermelding van: ‘IKV/PAX’.

26 juli, zevende van de zomer

Een Morgengebed om 9.30 uur: www.kerkomroep.nl
Voorgangers zijn de leden van de morgengebed­commissie.
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers: nog niet bekend.
De inzameling is voor Amnesty International. Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag onder vermelding van ‘Amnesty International’.

2 augustus, achtste van de zomer

Dienst om 9.30 uur:www.kerkomroep.nl
Voorganger is ds. Spoelstra uit Spijk.
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers: Lyda van Wageningen en Klaas Doornbos.
De inzameling is voor Gevangenenzorg Noord-Nederland. Gevangenen en hun families worden ondersteund tijdens het verblijf in de gevangenis en de periode erna.
Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag on­der vermelding van ‘Gevangenenzorg Noord-Nederland’.

9 augustus, negende van de zomer

Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur: www.kerk­omroep.nl,
Voorganger is ds. Marco Roepers.
Organist: Jan Smid.
Zangers:  Alida Boerema en Pieter Molenaar.
De inzameling is voor het Zeemanshuis in de Eems­haven. Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, onder vermelding van: ‘het Zeemanshuis’

16 augustus, tiende van de zomer

Om 9.30 uur:  www.kerkomroep.nl
Deze dienst wordt opgenomen in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Voorganger is Ds. Spoelstra uit Spijk
Organist: Anjo de Haan.
Zangers: Gerry Dallinga en Tineke Zijlstra.
De inzameling is voor de eigen Diaconie.
Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, graag on­der vermelding van ‘Diaconie’.

23 augustus

Om 9.30 uur:  www.kerkomroep.nl
Voorganger is Prof. Dr. Evert Jonker.
Organist: Wilko Middel.
Zangers: Beppie Munting en Fenko Zijlstra
De inzameling is voor Unicef. Als je/u iets wilt ge­ven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, onder vermelding van: ‘Unicef’

30 augustus

Om 9.30 uur:  www.kerkomroep.nl
Deze dienst wordt opgenomen in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Voorganger is Jolanda Tuma, kerkelijk werker.
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers: Wippy Kempenaar en Willem Jan Stuut.
De inzameling is voor Open Hof (dak- en thuislo­zenopvang), Groningen. Als je/u iets wilt geven: het bankrekeningnummer van de diaconie staat voorin dit kerkblad, onder vermelding van: ‘Open Hof Groningen’.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland