Diensten wijk Maarland 6 juni / 4 juli 2021

Over de diensten

Het is nog niet duidelijk wat begin juni de adviezen zullen zijn voor het bijwonen van de kerkdiensten. Voorlopig gaan we nog steeds uit van het advies van de landelijke PKN: 30 personen mogen de diensten bijwonen. Het advies is wel dat kwetsbaren en risicogroepen worden geadviseerd om de diensten online, via de kerkomroep, te blijven volgen.

Mochten er wijzigingen komen dan hoort u dat via de mailbom.

Het koffiedrinken na de dienst gaat nog niet door.

 Zondag 6 juni, 2e van Trinitatis.
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum. Bevestiging van ambtsdragers.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. Marion Hartman.
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers: Gerry Dallinga en Willem Jan Stuut.

De 1e collecte is voor het Ronald McDonald Huis. Als een kind ernstig ziek in het ziekenhuis ligt, en ouders niet in de buurt wonen, mogen zij in het Ronald McDonald Huis logeren. De ouders kunnen indien nodig binnen een paar minuten bij hun kind zijn. Broers en zussen van de zieke kinderen mogen ook blijven logeren in het huis. De familie kan koken, eten, slapen en tv kijken. Net als thuis.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Ronald McDonald Huis.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

 Zondag 13 juni, 3e van Trinitatis.
Een dienst om 10.00 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger:  Prof. Dr. van der Brom uit Haren.
Organist: Jan Smid.
Zangers: Beppie Munting en Klaas Doornbos.

De 1e collecte is voor Unicef.
Unicef is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Als onderdeel van de VN ziet de organisatie erop toe dat het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind overal ter wereld wordt nageleefd. Unicef komt op voor de rechten van alle kinderen en heeft een opdracht om er voor te zorgen dat elk land de rechten van kinderen respecteert en naleeft. Unicef is bij rampen en oorlogen vaak snel ter plaatse en probeert er voor te zorgen dat kinderen en hun families kunnen overleven. Ook beoogt Unicef alleenstaande kinderen te beschermen tegen geweld, misbruik en uitbuiting.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Unicef

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag, 13 juni, 19.30 uur.
Evensong, door de Dutch Choral Singers,  in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Het is nog niet zeker of dit doorgaat, want koren mogen nog niet zingen.
Organist: Vincent Hensen Oosterdijk.
De collecte is voor Unicef, zie info bij de morgendienst van 13 juni.

Zondag 20 juni, 1e van de zomer.

Morgengebed om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorgangers: Morgengebedcommissie.
Organist: Bouko Tichelaar.
Zangers: Tineke en Fenko Zijlstra

De 1ee collecte is voor: Wereld-  vluchtelingendag, Kerk in Actie.
Doe mee aan de Wereldvluchtelingendag op 20 juni.

Wereldwijd zijn meer dan 79,5 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden.  Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. De collecte van 20 juni heeft als thema: Noodhulp Griekenland. Partners van Kerk in Actie helpen vluchtelingen op het eiland Lesbos en op het vasteland.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Wereldvluchtelingendag, Noodhulp Griekenland.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 27 juni, 2e van de zomer.
Een gezamenlijke dienst (overstapdienst) om 9.30 uur in de Vredekerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. Marco Roepers
Organist: niet bekend
Zangers: niet bekend.
Het collectedoel is nog niet bekend.

Zondag 4 juli, 3e van de zomer
Een dienst om 9.30 in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. J. Kroon uit Grijpskerk.
Organist: Ab Gramsbergen.
Zangers: Wippy Kempenaar en Mattheus van der Broek.

De 1e collecte is voor Stichting Exodus Noord Nederland.
Exodus biedt opvang en begeleiding aan (ex-) gedetineerden en hun familieleden in de laatste fase van hun detentie. Dit gebeurt door middel van een integraal begeleidingsprogramma waarin veel nadruk wordt gelegd op het bieden van structuur en duidelijkheid. De vier sleutels van het integrale begeleidingsconcept zijn: wonen, werken, relaties en zingeving. Het programma dient de deelnemers te leiden naar een zelfstandige plek in de samenleving en dient terugval in crimineel gedrag te voorkomen.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Stichting Exodus Noord Nederland.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Wie een lamp aansteekt, zet hem niet onder een vat of onder een bed, maar plaatst hem op een standaard, zodat iedereen die binnenkomt het licht ziet.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland