Diensten wijk Maarland 7 nov/12 dec 2021

Voor het bijwonen van de diensten volgen we steeds de adviezen van de landelijke PKN. Als er eventueel nieuwe regels komen met betrekking tot Corona, wordt u daarvan de op de hoogte gesteld via de mailbom.

 Zondag 7 november, 1e van de Voleinding, Dankdag.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Ds. Marco Roepers
Organist: Jan Smid.

De 1e collecte is voor het Leger des Heils.
Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper.  Onvoorwaardelijk. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden. Daarom werkt het Leger des Heils aan herstel van het gewone leven voor mensen aan de onderkant van de samenleving.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Leger des Heils.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 14 november, 2e van de Voleinding. Morgengebed.
Morgengebed om 9.30 uur in de Donatuskerk in Leermens.
Voorgangers: Commissie Morgengebed.
Organist: Wilko Middel.
De 1e collecte is voor SOS Kinderdorpen.

Vele kinderen wereldwijd groeien niet op bij hun eigen familie, omdat ze hun  ouders verloren zijn, omdat hun ouders en verdere familie niet in staat zijn om goed voor ze te zorgen of de situatie waarin ze leven te onveilig is. In overleg met betreffende overheidsinstanties kijkt SOS kinderdorpen naar een alternatieve vorm van familiegerichte zorg die het beste past bij de specifieke situatie van het kind en zijn omgeving.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: SOS Kinderdorpen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 21 november, Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar.
Een dienst van Schrift en Tafel om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: Bouko Tichelaar.

De 1e collecte is voor Kerk in Actie: Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk.

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat. Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Kerk in Actie – omzien naar elkaar.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 28 november, Eerste Advent.
Dienst voor jong en oud, om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: Ab Gramsbergen.

De 1e collecte is voor Kerk in Actie – Kerken geven kinderen een toekomst.

In Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om uitgebuit te worden in b.v. de seksindustrie.  De kerken vangen hen op en zorgen voor huiswerkbegeleiding en een maaltijd. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle manier met elkaar om kunt gaan.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Kerk in Actie voor  kinderen in Moldavië.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 5 december, Tweede Advent
Een dienst om 9.30 uur in de Jacobuskerk in Zeerijp.
Online via: www.kerkomroep.nl.
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: Anjo de Haan

De 1e collecte is voor Pax.
Pax is opgericht vanuit de organisaties Pax Christi en IKV.

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland.  Ze werken aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen ze in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als zij, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Pax.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 12 december, Derde Advent.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Vredekerk.
Online via: www.kerkomroep.nl,
Voorganger: Ds. R.P. Oosterdijk uit Appingedam.
Organist: niet bekend

De 1e collecte: voor Project Zeemanshuis Eemshaven.

In het Zeemanshuis kunnen zeevarenden en vrachtwagenchauffeurs ontspannen in huiselijke sfeer. Men kan hier onder genot van een hapje en een drankje onder andere TV kijken, een spelletje spelen of contact zoeken met het thuisfront. Het 

Zeemanshuis wordt gerund door vrijwilligers en is zeven dagen per week open.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Zeemanshuis.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk.Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Beter het weinige dat een rechtvaardige heeft dan de rijkdom van talloze zondaars. De macht van de zondaars wordt gebroken, maar de HEER zal de rechtvaardigen steunen.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland