Diensten wijk Maarland 8 mei/12 juni 2022

Zondag 8 mei, 4e van Pasen.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum
Online te beluisteren via: kerkomroep.nl
Voorganger: Ds. André van den Bor.
Organist: Jan Smid.

De 1e collecte is voor: Open Hof Groningen. De Open Hof is een oecumenisch diaconaal-pastoraal opvangcentrum in Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd en een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen.
Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Open Hof Groningen

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 15 mei, 5e van Pasen.
Een dienst van Schrift en Tafel om 9.30 in de Jacobuskerk Zeerijp.
Online te beluisteren via: kerkomroep.nl
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: Anjo de Haan.
De 1e collecte is voor: Kerk in Actie,  Binnenlands Diaconaat. Op adem komen in De Glind.

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Zij kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn, en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind geloven ze sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen. 

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Kerk in Aktie De Glind.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 22 mei, 6e van Pasen.
Een dienst om 9.30 uur In de Mariakerk ’t Zandt.
Voorganger ds. André van den Bor.
Organist: Wilko Middel

De 1e collecte is voor Tearfund.
Tearfund is een internationale ontwikkelingsorganisatie met als werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het doel van Tearfund is om mensen te helpen om zelf op te staan uit armoede en onrecht. Dat proberen zij te bereiken door op materieel, sociaal en geestelijk terrein hulp te bieden.
Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Tearfund.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 22 mei, 6e van Pasen.
Avondgebed om 19.00 uur in de Andreaskerk in Westeremden.
Voorgangers: de Avondgebed-commissie.
Organist: Anjo de Haan.
De collecte is voor Tearfund.

Tearfund is een internationale ontwikkelingsorganisatie met als werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het doel van Tearfund is om mensen te helpen om zelf op te staan uit armoede en onrecht. Dat proberen zij te bereiken door op materieel, sociaal en geestelijk terrein hulp te bieden.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Tearfund.

Donderdag 26 mei,  Hemelvaartsdag.
Een gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de kerk van Eenum.
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: Anjo de Haan.

De 1e collecte is voor Open Hof Groningen. De Open Hof is een oecumenisch diaconaal-pastoraal opvangcentrum in Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd en een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Open Hof Groningen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 29 mei, Wezenzondag.
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum.
Online te beluisteren via: kerkomroep.nl.
Voorganger: Greta Huis
Organist: Ab Gramsbergen.

De 1e collecte is voor: SOS kinderdorpen.

Vele kinderen wereldwijd groeien niet op bij hun eigen familie, omdat ze hun  ouders verloren zijn, omdat hun ouders en verdere familie niet in staat zijn om goed voor ze te zorgen of de situatie waarin ze leven te onveilig is. In overleg met betreffende overheidsinstanties kijkt SOS kinderdorpen naar een alternatieve vorm van familiegerichte zorg die het beste past bij de specifieke situatie van het kind en zijn omgeving.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: SOS Kinderdorpen.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 5 juni, Pinksteren.
Een gezamenlijke (regio) dienst in de Vredekerk.
Online te beluisteren via: www.kerkomroep.nl, of met beeld geluid via Youtube
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: niet bekend.
De 1e collecte: nog niet bekend.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

Zondag 12 juni, 2e Trinitatus.
Een dienst om 9.30 uur in de Petrus en Pauluskerk Loppersum. Bevestiging van ambtsdragers.
Online te beluisteren via: kerkomroep.nl.
Voorganger: ds. André van den Bor.
Organist: Ab Gramsbergen.

De 1e collecte is voor:  Wensambulance.
De wensambulance wil ernstig zieke mensen met een beperkte levens- verwachting de mogelijkheid bieden om een belangrijke wens te realiseren. Begeleidend ambulancevervoer helpt hen zo’n wens te vervullen. Op deze manier wordt hen een speciale dag bezorgd.

Als je/u iets wilt geven: bankrekening Diaconie: NL 60 SNSB 090 18 74 329, graag onder vermelding van: Wensambulance.

De 2e collecte is voor het eigen kerkenwerk. Uw gift kunt u overmaken op bankrekening Kerk: NL 24 RABO 037 45 01 394, onder vermelding van: eigen kerkenwerk.

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

U, HEER, bent groots en machtig, vol luister, roem en majesteit. Alles in de hemel en op aarde behoort U toe, HEER, U bezit het koningschap en de heerschappij.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland