Diensten wijk Vredekerk 25-03 t/m 29-04

Zondag 25 maart  
Collecten  1e Diaconie-geen kinderarbeid
    2e Kerk
Tienerdienst  Voor de jeugd van 12-16 jaar
Kind vd zondag Mia
KND  Mariëlle
Autodienst  D. Boersma
   
Witte donderdag 29 maart  
Kostersdienst  Fam. Bakker
Collecten  1e Diaconie-geen kinderarbeid
    2e Onderhoud gebouwen
    3e Solidariteitsfonds
Autodienst  K. Doornbos
   
Goede vrijdag 30 maart  
Kostersdienst  Fam. Hielema
Collecten  geen collecte
Autodienst  M.A. Bos
   
Stille zaterdag 31 maart  
Collecten  geen collecte
   
Pasen, zondag 1 april   
Kostersdienst  Fam. Bos
Collecten  1e Diaconie-geen kinderarbeid
   2e Kerk
   3e Commissie Erediensten
Kind vd zondag Marieke
KND  Jolanda
Oppasdienst  Femke en Lotte
Autodienst  J. Korblet
   
Zondag 8 april  
Kostersdienst    Fam. Flikkema
Collecten    1e Diaconie- stichting Leergeld
     2e Kerk
     3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Anno
KND    Melson
Oppasdienst    Corinne
Autodienst    B. Hielema
   
Zondag 15 april  
Kostersdienst    Fam. de Winter
Collecten    1e Kerk
      2e Onderhoud Gebouwen
      3e Jeugd
Kind vd zondag Veronique
KND    Nathalie
Oppasdienst    Derk en Alfred
Autodienst    A.Bos
   
Zondag 22 april  
Kostersdienst    Fam. Reinders
Collecten    1e Diaconie
      2e Jeugdwerk PKN
      3e Jeugd
Kind vd zondag Elize
KND    Hanneke
Oppasdienst    Siebren
Autodienst    K.J. van Houten
   
Zondag 29 april   
Kostersdienst     Fam. van der Ploeg
Collecten    1e Diaconie
     2e Kerk
     3e Solidariteitsfonds
Kind vd zondag Anniek
KND      Mariëlle
Oppasdienst     Janet
Autodienst     G. Bouwsema

De nieuwsbrief

Bijbelvers van de dag

Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Niemand kan zich er dus op laten voorstaan.

protestantse gemeente i.w. Vredekerk/Maarland